Fartyg

CCM - Crowd and Crisis Management

Grundkurs i CCM - Crowd and Crisis Management.

Innehåll

Fartygets säkerhetsorganisation
• Introduktion till STCW-konventionen.
• Katastrofer till sjöss.
• Katastrofpsykologi.
• Fartygets säkerhetsorganisation.
• Planera och genomföra realistiska övningar.
• Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser

Optimalt utnyttjande av resurser
• Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress.
• Situationsbedömning och åtgärder.
• Hantering av passagerare och personal i nödsituationer.

Stress- och kristeori
• Reaktioner och efterreaktioner vid stress- och krissituationer.
• Krishantering
• Förebygga och bemöta stress
• Psykisk eftervård
• Övningar, debriefing

Kommunikation under och efter en nödsituation
• Information till passagerare.
• Mediahantering
• Övningar, debriefing

Praktisk information

Längd:
3 dagar 

Kurstillfällen: Kursen ingår inte i vårt kursutbud under 2023.

Pris: 13.900:- ex moms
Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: 
STCW Code Manila, Section A-V/2.1-2.3

Anmälan:
Anmälan gör du via anmälningsformuläret längre ner på denna sida. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Kursen vänder sig i första hand till personer i ansvarig ställning ombord i passagerarfartyg, men även till övriga befäl i ansvarig ställning som vill lära sig mer om att hantera krissituationer.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.