Oljerigg

DP - Dynamic Positioning, Basic

Innehåll

I kursen introduceras Dynamisk Positionering (DP) både teoretiskt och praktiskt. Teoretiska block följs upp direkt med praktiska prov och demonstrationer i DP-simulatorn. Kursmoment som gås igenom inkluderar bl a Introduktion till DP, DP-funktioner, Positioneringssytem, Bryggtjänst med DP.Praktik insats- och ledningsövningar.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Eventuell avbokning görs skriftligen senast 3 veckor före kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Till kursen ska du ha med dig ditt pass och ett passfoto. När du loggat in och angivit dina uppgifter i databasen på Nautical Institutes hemsida så skickas dina inloggningsuppgifter till dig via den mailadress du angivit. Det är dessa uppgifter (log in samt username) som du ska ha med dig och som vi sedan använder för att logga in dig på NI testet.

Nautical Institute har infört internationellt nya rutiner vilket bl a innebär att samtliga deltagare skall examineras i slutet av en DP-kurs. Med ett godkänt resultat så kan intyg skrivas ut. Godkänns inte deltagaren så finns det möjlighet till ett förnyat försök inom 24 timmar. Misslyckas även det andra försöket så kan ett tredje omexaminationsförsök göras inom 6 månader på ett av Nautical Institute ackrediterat Dp-center. För mer information vänligen kontakta ditt Dp-center eller Nautical Institute.
Då du har anmält dig till en av våra Dp-kurser och du påverkas av de nya rutinerna så vill vi informera dig om ändringarna som Nautical Institute har tagit.

Vi är medvetna om att det här kan innebära att du som studerande till Dp-kurs blir underkänd. Då vi inte äger tentamensförfarandet och inte känner till frågorna på förhand så kan vi inte påverka detta. Vi behöver ta betalt för kursen även om du misslyckas vid examination.

Examination genomförs av Videotel och ges två gånger sista kursdagen. En huvudexamination och en omexamination några timmar senare. Tentamen rättas automatiskt, vi kan alltså inte påverka vare sig frågor, svar eller ge någon typ av komplettering av examinationen för godkännande. Examinationen står mellan dig som studerande och Nautical Institute.

Praktisk information

Längd:
5 dagar, måndag-fredag

Kurstillfällen:
Kursen ingår inte i vårt kursutbud under 2023.

Pris: 
Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

Anmälan:
Anmälan gör du via anmälningsformuläret längre ner på denna sidan. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Nautiskt befäl, lägst klass 7.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Efter godkänt resultat utfärdas certifikat av Linnéuniversitet.