Fartyg

Ledarskapsutveckling för sjöbefäl

Den här utbildningen är till för dig som arbetar som sjöbefäl och vill fortsätta utveckla dig själv och ditt ledarskap.

Vi utgår från det sammanhang som sjöbefäl arbetar i och jobbar och övar oss igenom olika teorier och tekniker man som befäl och ledare kan använda sig av. Efter utbildningen så hoppas vi att du dels har fått en utökad självkännedom, dels hittat nya verktyg att arbeta med och inte minst definierat ett mål och en plan för hur du själv ska fortsätta att utvecklas som ledare. Utbildningen genomförs på plats i Kalmar under tre dagar men påbörjas med hemuppgifter cirka fyra veckor innan kursstart och avslutas med en gruppuppgift cirka två månader efter kurstillfället i Kalmar. Vi har valt den här metoden för att deltagarna ska få ut mesta möjliga effekt av utbildningen och för att de ska få möjlighet att tillämpa och reflektera kring det de lärt sig i sin egen verksamhet samt få feedback från sina kollegor kring sitt ledarskap.

Innehåll

  • Övningar och uppgifter för utökad självkännedom och självförståelse
  • Genomgång av ett urval av grundläggande teorier kring ledarbeteenden, mänsklig motivation samt gruppers utveckling
  • Interpersonell kommunikation, svåra samtal, att ge och ta feedback
  • Att leda grupper, att välja och anpassa ledarbeteenden efter vad gruppen behöver
  • Att coacha och utveckla medarbetare
  • Att leda i påfrestande situationer

Utbildningens lärandemål:

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

  • Beskriva övergripligt grundläggande psykologiska faktorer såsom motivation, försvarsmekanismer, perception och värderingar
  • Beskriva hur olika ledarbeteenden kan vara mer eller mindre fördelaktiga beroende på gruppens utvecklingsstadier
  • Tillämpa genomgångna tekniker för att ge feedback och genomföra ”svåra samtal”
  • Redogöra för de fyra stadier en grupp går igenom under sin utveckling

Om utbildarna:

Johan Karlsson

Utbildad till sjökapten och med lite ytterligare studier i ledarskap och kommunikation. Har arbetat från jungman till befälhavare i olika verksamheter av handelsflottan samt vid ett par år vid Linnéuniversitetet. Är diplomerad coach och arbetar nu främst med utveckling och förändringsprojekt som Performance Coach hos Maersk Drilling.  

Johnny Landgren

Utbildad till sjöofficer och med lång erfarenhet som chef och ledare i flertalet organisationer, i offentliga såväl som i det privata näringslivet. Arbetar idag bl.a. som lärare i ”Ledarskap under påfrestande förhållanden” vid Sjöstridsskolan.

Praktisk information

Längd:

Endast som uppdragsutbildning mot offert.

Pris: På förfrågan

Anmälan:

Anmälan gör du via formuläret längre ner på denna sida. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Sjöbefäl

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Kursintyg utfärdas efter kursslut.