Fartyg

Olje/kemikalie- tankfartyg, fartygsbefäl, Maskin Refresh

Maskinbefäl med ansvar relaterat till lasthantering ombord på olje- och kemikaliefartyg. Och som behöver genomgå fortbildning för bibehållande av specialbehörigheten.

Innehåll

Olje- och kemikalietankfartyg
• Gällande svenska och internationella bestämmelser

Utrustning
• Pumpanläggningar, rörsystem och lastslangar
• Ventilationssystem inklusive gasretursystem
• Inertgassystem
• Nivåmätningssystem
• Lastvärmningssystem
• Tankrengöringsutrustning
• Elektrisk utrustning

Last- och lossningsoperationer, bunkring
Lastberäkningar och planering av lastning och lossning

• Råolja och oljeprodukter
• Kemikalier
• P & A-manualer (Procedures and Arrangement-manual)
• ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)
• TSG, IBC, Alphalist, Chris code & resist list (Tanker Safety Guide, International Bulk code for Chemicals)
• MSDS (Material Safety Data Sheet)
• Simulatorövningar

Tankrengöring och barlastoperationer
• ISGOTT, hot work
• COW, tankrengöring (Crude Oil Wash)
• Simulatorövningar
Säkerhets- och nödåtgärder
• Gällande svenska bestämmelser
• Beredskapsplaner och vetting
• Flambarhetsgränser
• Checklistor

Marina miljön
• MARPOL 73/78 annex I och II
• IMO Manual on Oil Pollution
• Oljedagbok
• Lastdagbok
• P & A-manualer

Praktisk information

Längd:
2 dagar, måndag-tisdag

Kurstillfällen: Kursen ingår inte i vårt kursutbud under 2023.

Pris:
Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: 
STCW Code Manila, Section A-V/1-1

Anmälan:
Anmälan gör du via anmälningsformuläret längre ner på denna sida. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Behörighetsbevis om specialbehörighet för oljelasthantering.
Behörighetsbevis om specialbehörighet för kemikalielasthantering.
Utgången TOK-behörighet.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.