Galler

Ship Security Officer - SSO

Kursen SSO, Ship Security Officer, syftar till att förmedla grundläggande kompetens så att du som är som skyddsansvarig (SSO) ska kunna medverka och leda ett fartygs sjöfartsskyddssystem.

Innehåll

Som grund för kursen SSO använder vi IMO:s modellkurs nr 3:19 för Ship Security Officers (SSO). Kursen innehåller bl a Sjöfartsskydd och lagstiftning; Ansvar för sjöfartsskyddet; SSA - Assessment; SSP - Skyddsplan; Skyddsutrustning: Hot, identifikation och motåtgärder; Skyddsåtgärder ombord; Skyddsberedskap, träning och övningar; Skyddsutbildning; Skyddsadministration; Inspektioner och certifiering.

Praktisk information

Längd:
2 dagar, måndag-tisdag 

Pris: 8.500:- ex moms. Kursen ingår inte i vårt kursutbud under 2023.

Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: 
Section A-VI/5 punkt 1-4

Anmälan:

Anmälan gör du via anmälningsformuläret längre ner på denna sida. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Fartygsbefäl. För att få ut certifikat som skyddsansvarig ombord (Ship Security Officer) ska deltagaren utöver utbildningen dessutom ha fullgjort sjötid enligt Transportstyrelsens bestämmelser.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.