Närbild som är tagen underifrån på löv.

Kompetensutveckling inom skog och trä

Skogsbruk och skogsindustri är en enormt viktig näringsgren i Småland. Småländska skogsbruk är viktiga för Europa. Det är också ett av Linnéuniversitetets spetsområden.

Inom Linneuniversitetet erbjuder vi kompetensutveckling, vidareutbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för byggande och boende. Vi inkluderar kretsloppstänkande, klimat, hållbar utveckling och innovation i våra utbildningar. 

Högskolekurser

Skräddarsydd utbildning

I en skräddarsydd utbildning är det din organisations eller ditt företags behov som är i fokus. När vi skräddarsyr en utbildning är det vår uppgift, att tillsammans med dig, utveckla och anpassa utbildningen för att möta din organisations eller ditt företags behov och utmaningar.

En skräddarsydd utbildning kan bestå av föreläsningar, kurser eller vara ett flerårigt program. Utbildningen kan ges på något av våra campus, på distans eller som internat. Du bestämmer! Du är också med och bestämmer hur du vill att utbildningens innehåll och övriga upplägg ska se ut. Dessutom får du avgöra om utbildningen ska vara poänggivande eller inte.

När du skräddarsyr en utbildning hos oss strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi har en bred palett av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt och vi ser gärna att du drar nytta av den. 

Har du frågor eller vill du skräddarsy en utbildning? Kontakta oss så berättar vi mer.