Robot som vinkar till två människor.

Kompetensutveckling inom smart industri, digitalisering och IT

Digitaliseringen påverkar allas vår vardag i stort som smått, såväl professionellt som privat. En del förändring sker i så små steg att vi knappt märker det, i andra sammanhang blir förändringen som ett språng. Utvecklingen skapar nya beteendemönster, nya vanor, nya marknader, nya produkter och tjänster, vilket kräver nya rutiner och arbetsformer och kanske förändrad organisation. Framför allt så krävs det ny kunskap och att vi kompetensutvecklar oss för en ny vardag.

Sveriges senaste strategi för nyindustrialisering, Smart industri, fäster stor uppmärksamhet kring design, innovation, problemlösning och digitalisering. Strategin fokuserar på bland annat Industri 4.0, hållbar produktion och inte minst kunskapslyft för industrin, kopplat till detta vill vi på Linnéuniversitetet hjälpa er att bygga rätt kompetens.

Vi erbjuder dels kurser i vårt ordinarie utbud som är anpassade för yrkesverksamma och som går att kombinera med ditt ordinarie arbete men vi kan också skräddarsy kurser/utbildningar utifrån särskilda behov hos företag och organisationer så kallad uppdragsutbildning.

Vill du få uppdaterad information om nya kurser och kurstillfällen och annat som pågår inom området så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Linnéuniversitetet samarbetar med andra lärosäten när det gäller kurser för yrkesverksamma, både våra kurser och kurser från andra lärosäten hittar ni på: learning4professionals.se

Högskolekurser

Relaterade projekt

Tidigare projekt

Skräddarsydd utbildning

Vi kan självklart skräddarsy en utbildning utifrån era behov. Utbildningen blir då specialutformad för just er och vi genomför den på ett sätt som passar er verksamhet. Det kan vara allt från en enstaka föreläsning till ett flerårigt program. Detta kallas för uppdragsutbildning och är något som beställs och bekostas av er som arbetsgivare.

När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt för att möta just era behov.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som är kopplad till er vision och era mål. Med en sådan analys som grund kan vi tillsammans utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.

Ett flexibelt upplägg

En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Utbildningen kan ges på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.

Du som arbetsgivare bestämmer om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng (högskolepoäng) eller bara ett intyg.

Vill du veta mer?

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor? Eller är du intresserad av att skräddarsy en utbildning? Kontakta oss så berättar vi mer. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan.