Robot som vinkar till två människor.

Kompetensutveckling inom smart industri, digitalisering och IT

Digitaliseringen påverkar allas vår vardag i stort som smått, såväl professionellt som privat. En del förändring sker i så små steg att vi knappt märker det, i andra sammanhang blir förändringen som ett språng. Utvecklingen skapar nya beteendemönster, nya vanor, nya marknader, nya produkter och tjänster, vilket kräver nya rutiner och arbetsformer och kanske förändrad organisation. Framför allt så krävs det ny kunskap och att vi kompetensutvecklar oss för en ny vardag.

Sveriges senaste strategi för nyindustrialisering, Smart industri, fäster stor uppmärksamhet kring design, innovation, problemlösning och digitalisering. Strategin fokuserar på bland annat Industri 4.0, hållbar produktion och inte minst kunskapslyft för industrin, kopplat till detta vill vi på Linnéuniversitetet hjälpa er att bygga rätt kompetens.

Vi erbjuder dels kurser i vårt ordinarie utbud som är anpassade för yrkesverksamma och som går att kombinera med ditt ordinarie arbete men vi kan också skräddarsy kurser/utbildningar utifrån särskilda behov hos företag och organisationer så kallad uppdragsutbildning.

Vill du få uppdaterad information om nya kurser och kurstillfällen och annat som pågår inom området så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Linnéuniversitetet samarbetar med andra lärosäten när det gäller kurser för yrkesverksamma, både våra kurser och kurser från andra lärosäten hittar ni på: learning4professionals.se

Högskolekurser

Relaterade projekt

Tidigare projekt

Skräddarsydd utbildning

I skräddarsydd utbildning riktar vi oss till företag, organisationer och offentlig sektor som söker kompetensutveckling för sin personal. Det är uppdragsgivarens (företagets/organisationens) behov som är i fokus.

Vår uppgift är att

  • utveckla och anpassa utbildningen för att möta organisationens eller företagets behov och utmaningar och genomföra utbildningen på sätt som passar verksamheten.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som kopplar till era mål och visioner. Med en analys som grund kan vi tillsammans med dig som arbetsgivare utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.
 
Olika utbildningsaktiviteter:
En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Plats och akademiska meritpoäng
En skräddarsydd utbildning kan ges nästan var som helst. Vi kan genomföra den på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.
Du som uppdragsgivare avgör om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng eller enbart ge ett intyg.

Mål och syfte
När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt och vi ser gärna att du drar nytta av den. 

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor eller intresserad av att skräddarsy en utbildning är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.