Personer i ett möte

Kompetensutveckling: Plattformsoberoende mobil utveckling

”Write once and run everywhere” gör att man kan lägga till nya mobila ekosystem och få en bredare användarbas. För att kunna göra detta behöver du använda strategier för mobil utveckling som är plattformsoberoende.

Målgrupp

Denna kurs är för mjukvaruutvecklare, mjukvaru- och systemarkitekter, UX/UI designers och andra yrkesroller som är involverade i utvecklingen och användandet av mobila applikationer.

Innehåll

Kursen är organiserad i tre moduler. Den initiala modulen kommer att fokusera på design för mobila landskapet kopplat till arkitektur. Modul två kommer att omfatta ramverk och förutsättningar för plattformsoberoende mobil utveckling. Den tredje modulen handlar om design av effektiva mobila användargränssnitt.

Kursen kommer att fokusera på att undersöka viktiga aspekter i samband med följande ämnen:

  • Huvudkoncept och utvecklingsstrategier för gränsöverskridande plattformsarbete av mobila applikationer
  • Mobila arkitekturer för gränsöverskridande plattformsutveckling
  • Nuvarande verktyg, såsom PhoneGap, Titanium, Xamarin, HTML5, etc.
  • Effektiva användargränssnitt 

Praktisk information

Allt material kommer att finnas tillgängliga på nätet, tre workshops på plats med industriexperter som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kursen har ett flexibelt upplägg för att underlätta kombinationen av studier och dina pågående yrkesmässiga åtaganden.

Den totala omfattningen på kursen är vanligtvis cirka 115 timmar.

Undervisningsspråk: Engelska.

Kursen är kostnadsfri och ger 4 högskolepoäng.    

Anmälan kan ske löpande fram till kursstart. Finns det intresse från minst 10 personer före nästa fasta kurstillfälle kan ytterligare kurstillfällen bli aktuella.

Behörighet

Den grundläggande behörigheten för denna kurs är en kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande ämne. Saknar du detta men har relevant arbetslivserfarenhet är du också välkomna att ansöka, vi hjälper dig att validera din kompetens. Två års relevant arbetslivserfarenhet kan komma att räknas som ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Porträtt Fredrik Björn

Fredrik berättar om kurserna som haft betydelse för Danfoss Power Solution AB:s utveckling

Fredrik Björn jobbar som Research & Development Manager och har tillsammans med några av sina kollegor på Danfoss Power Solutions AB läst flera kurser inom data/IT. Enligt Fredrik så har kurserna haft betydelse för hur företaget valt att utvecklats framåt. 

Vilka kurser har du studerat? 

– Agila metoder för managers, plattformsoberoende mobil utveckling, och testning för webb och mobila applikationer. Vi var alltid minst två kollegor från Danfoss Power Solutions som gick de olika kurserna. Några från företaget läste även kursen Agile for developers.

Vad var det bästa med kurserna? 

– Att vi på företaget har fått relevant och aktuell fördjupad kunskap i ämnen som har avgörande betydelse för hur vi väljer att utvecklas framåt inom vårt arbetsområde på Danfoss Power Solutions AB.

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt? 

– Med det anpassade upplägget att läsa i mindre moduler på 3-4 högskolepoäng så fungerar det utmärkt. Tack vare kursupplägget så kan kurserna med fördel integreras, åtminstone delvis, med den egna individuella utvecklingsplanen på jobbet. Träffarna var inte mer omfattande än att det gick prioritera in dem i sitt schema. Modellen att läsa studiematerialet på egen hand och sedan diskutera materialet med kursledaren och övriga studerande vid 3-4 tillfällen har fungerat bra.

Fick du möjlighet att diskutera relevanta problem med branschkollegor?

– Ja, vi hade väldigt öppna och givande diskussioner under de fysiska träffarna. Det var nyttigt och inspirerande att lära av andras erfarenheter. Jag fick både bekräftelse, men också nya idéer och synvinklar. Jag tycker alltid det är bäst att träffas i verkligheten för den här typen av diskussioner, men det fanns även kursdeltagare som deltog via telefon.

På vilket sätt har du haft praktiskt nytta av dina nya kunskaper? 

– Jag har fått en fördjupad kunskap om det ganska omfattande begreppet agila metoder, och lärt mig vilka verktyg det omfattar, samtidigt som det har gett mig en inblick i att förstå vilka olika risker som finns och vilka misstag som andra har gjort. Kunskaperna om agila metoder har hjälpt oss på Danfoss Power Solutions att införa och tillämpa utvecklingsmodellen på ett sätt som passar oss och vårt samarbete med externa mjukvaruutvecklare. Aktuella kunskaper kring utveckling för mobila plattformar har vi direkt kunnat tillämpa i ett pågående projekt där vi uppdaterar en plattform för service och underhåll av våra styrsystem till entreprenadfordon.