Människor sitter vid ett bord

Kompetensutveckling: Agila metoder för managers

Vill du lära dig mer om agila metoder för att möjliggöra ökat fokus på värdeskapande i utvecklingsprocessen? Genom att arbeta agilt byggs den rätta produkten/tjänsten snabbare och mer effektivt. I den här kursen får du lära dig hur detta är möjligt och hur det påverkar organisationen som helhet.

Målgrupp

Denna kurs är för produktägare, verkställande chefer och tekniska chefer i organisationer som redan tagit, eller är på väg att ta, klivet in i en agil värld. Ett agilt angreppssätt påverkar hela företaget och chefernas förståelse är kritisk för dess framgång.

Innehåll

Kurs behandlar strategiska, organisatoriska och operativa frågor, och ger dig de verktyg som krävs för att vara en verkningsfull och effektiv ledare i en agil organisation. Speciellt fokus ligger på Scrum, den idag vanligaste agila metodiken.

Praktisk information

Genom att involvera experter från näringslivet på de fysiska mötena garanterar vi att du tillgodogör dig aktuell kunskap och de senaste verktygen. Eftersom deltagarna kommer från olika organisationer som brottas med liknande problem så blir de fysiska mötena en idealisk plattform för erfarenhetsutbyte.

Kursen kräver normalt runt 80 timmars arbetsinsats, inklusive tre stycken fysiska möten.

Undervisningsspråk: Engelska.

Kursen är kostnadsfri och ger 3 högskolepoäng.

Behörighet

Den grundläggande behörigheten för denna kurs är en kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande ämne. Saknar du detta men har relevant arbetslivserfarenhet är du också välkomna att ansöka, vi hjälper dig att validera din kompetens. Två års relevant arbetslivserfarenhet kan komma att räknas som ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Intervju med kursdeltagare

Porträtt Fredrik Björn

Fredrik berättar om kurserna som haft betydelse för Danfoss Power Solution AB:s utveckling

Fredrik Björn jobbar som Research & Development Manager och har tillsammans med några av sina kollegor på Danfoss Power Solutions AB läst flera kurser inom data/IT. Enligt Fredrik så har kurserna haft betydelse för hur företaget valt att utvecklats framåt. 

Vilka kurser har du studerat? 

– Agila metoder för managers, plattformsoberoende mobil utveckling, och testning för webb och mobila applikationer. Vi var alltid minst två kollegor från Danfoss Power Solutions som gick de olika kurserna. Några från företaget läste även kursen Agile for developers.

Vad var det bästa med kurserna? 

– Att vi på företaget har fått relevant och aktuell fördjupad kunskap i ämnen som har avgörande betydelse för hur vi väljer att utvecklas framåt inom vårt arbetsområde på Danfoss Power Solutions AB.

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt? 

– Med det anpassade upplägget att läsa i mindre moduler på 3-4 högskolepoäng så fungerar det utmärkt. Tack vare kursupplägget så kan kurserna med fördel integreras, åtminstone delvis, med den egna individuella utvecklingsplanen på jobbet. Träffarna var inte mer omfattande än att det gick prioritera in dem i sitt schema. Modellen att läsa studiematerialet på egen hand och sedan diskutera materialet med kursledaren och övriga studerande vid 3-4 tillfällen har fungerat bra.

Fick du möjlighet att diskutera relevanta problem med branschkollegor?

– Ja, vi hade väldigt öppna och givande diskussioner under de fysiska träffarna. Det var nyttigt och inspirerande att lära av andras erfarenheter. Jag fick både bekräftelse, men också nya idéer och synvinklar. Jag tycker alltid det är bäst att träffas i verkligheten för den här typen av diskussioner, men det fanns även kursdeltagare som deltog via telefon.

På vilket sätt har du haft praktiskt nytta av dina nya kunskaper? 

– Jag har fått en fördjupad kunskap om det ganska omfattande begreppet agila metoder, och lärt mig vilka verktyg det omfattar, samtidigt som det har gett mig en inblick i att förstå vilka olika risker som finns och vilka misstag som andra har gjort. Kunskaperna om agila metoder har hjälpt oss på Danfoss Power Solutions att införa och tillämpa utvecklingsmodellen på ett sätt som passar oss och vårt samarbete med externa mjukvaruutvecklare. Aktuella kunskaper kring utveckling för mobila plattformar har vi direkt kunnat tillämpa i ett pågående projekt där vi uppdaterar en plattform för service och underhåll av våra styrsystem till entreprenadfordon.