Studenter jobbar med post-it-lappar.

Kompetensutveckling: Agila metoder i praktiken

Idag finns projektledare och utvecklare av programvara som befinner sig i en miljö som förändras och påverkas av exponentiella framsteg inom teknik. Krav från kunder förändras och man vill ha mer regelbunden eller omedelbar leverans av värde. Agila metoder, och i synnerhet Scrum tillåter inte bara team att arbeta tillsammans för att utveckla produkter utan gör det också möjligt att slutföra komplexa mjukvaruprojekt inom en kort tidsram.

Målgrupp

Denna kurs är för programutvecklare, mjukvaruprojektledare, programvara och lösningsarkitekter men även andra som är involverade i utveckling av mjukvaruprojekt.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moduler. Den inledande modulen kommer att fokusera på huvudbegreppen i Scrums principer och hur man bäst använder Scrum för distribuerade team. Modul två kommer att omfatta smidig estimering, planering och användarhistorier. Den tredje modulen handlar om växande projekt som använder Scrum.

Kursen ska särskilt undersöka viktiga aspekter relaterade till följande ämnen:

  • Huvudbegreppen för att använda Scrum som en mjukvaruutvecklingsmetodik.
  • Projektplanering och rapportering med Scrum.
  • Förstå vilka smidiga tekniska metoder som är viktiga för frekvent och förutsägbar produktleverans.

Praktisk information

Allt material kommer att vara tillgängligt online, med fysiska träffar med branschexperter som delar med sig av sina erfarenheter från verkligheten. Kursen kommer att ha ett flexibelt upplägg för att underlätta kombinationen av kursarbete med dina pågående professionella åtaganden.

Den totala omfattningen på kursen är vanligtvis cirka 125 timmar.

Undervisningsspråk: Engelska.

Kursen är kostnadsfri och ger 4,5 högskolepoäng.    

Anmälan kan ske löpande fram till kursstart. Finns det intresse från minst 10 personer före nästa fasta kurstillfälle kan ytterligare kurstillfällen bli aktuella.

Behörighet

Grundläggande behörighet för denna kurs är kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande ämne. Kandidater med relevant arbetslivserfarenhet är också välkomna att ansöka. Två års relevant arbetslivserfarenhet beaktas som motsvarande ett års universitetsstudier på kandidatnivå.