människor som skriver på lappar

Kompetensutveckling: AI för ledare

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det är varken en introduktionskurs till AI eller en ”AI for dummies” kurs, istället avmystifieras AI och gör det till ett relevant verktyg för chefer, ledare och beslutsfattare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till produktägare, projektägare, chefer, tekniska chefer i organisationer som redan har eller planerar att börja arbeta med AI.

Innehåll

Kursen är organiserad i tre moduler. Den inledande modulen fokuserar på en introduktion till AI och ger en förståelse för vilken typ av aktiviteter som kan utföras med hjälp av AI och vad du som ledare behöver veta om AI. Den andra modulen omfattar verktyg och konkret hur du sätter upp en AI strategi och en utvecklingsplan, hur du kommer igång med AI-projekt, integration av AI och IT utveckling, hur du (själv)utvärderar pågående AI projekt och inte minst legala och etiska aspekter av AI. Den tredje modulen ger deltagarna en chans att använda ny kunskap och verktyg för att arbeta med AI i verkliga projekt.

Målet med kursen är att stärka deltagarna inom följande områden:

  • Beskriv huvudkonceptet för AI, dess styrkor och brister
  • Förstå möjligheter, myter och fallgropar med AI
  • Identifiera problemområden inom industri, samhälle och ledning där AI skulle kunna användas
  • Analysera hur AI kan tillämpas i ett särskilt problemområde
  • Hantera en AI-strategi och kom igång: implementera en strategi och en färdplan för att tillämpa AI i ett visst problemområde
  • Förstå hur man integrerar AI med IT-utveckling
  • Bedöma mognad av AI-användning i en organisation
  • Reflektera över tillämpningar av AI ur ett etiskt och juridiskt perspektiv samt framtida utmaningar (tekniska, organisatoriska, sociala, etc.)

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/syllabus-4DV662.pdf

Praktisk information

Allt material kommer att vara tillgängligt digitalt och inkluderar läsmaterial, föreläsarbilder etc. Föreläsningarna kan antingen gå live via Zoom vid en tidpunkt, eller kunna ses i efterhand med hjälp av inspelningarna som passar deltagarna. Det kommer att vara 3 workshops på plats med fokus på interaktion med läraren och deltagarna för att dela verkliga erfarenheter och insikter. Kursen kommer att ges på ett flexibelt sätt för att underlätta kombinationen av kursarbete med dina pågående professionella åtaganden.

Den totala ansträngningen för att klara denna kurs är vanligtvis cirka 200 timmar.

Undervisningsspråk: föreläsningar och material kan vara på engelska men det fysiska träffarna kommer att hållas på svenska.

Tidsplan

Kursen kommer att ges Oktober- December 2022.

Det kommer att vara tre obligatoriska träffar – datum beslutas innan sommaren.

Behörighet

Den grundläggande behörigheten för denna kurs är en kandidatexamen. Personer med motsvarande arbetslivserfarenhet välkomnas också att söka. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett års universitetsstudier på kandidatnivå.

Kursen är gratis och ger 7,5 högskolepoäng.

Anmäl dig till AI för ledare

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Fortsätt genom att klicka på "Nästa steg".

Snart klar!

Vänligen kontrollera att de uppgifter du fyllt i stämmer innan du skickar in din anmälan:

Kurs: #Kurs#
Namn: #Namn#
Personnummer:
Hemadress:
Stad:
Epost:
Telefonnummer:
Utbildning:

Arbetsgivare:
Anställningstid:
Kontaktperson:
Arbetsuppgifter:

Stämmer allt? Klicka i så fall på "Skicka in anmälan". Behöver du ändra något backar du genom att klicka på "Föregående steg".