Människor i en industrilokal

Kompetensutveckling: Digital produktion

Kursen syftar till att stödja och underlätta för tillverkningsföretag att bli konkurrenskraftiga inom digitalaktiverad produktion. Under kursen tar vi upp de potentiella förutsättningar och kapaciteter som krävs för att implementera industri 4.0 i samband med ett övergripande produktionssystem.

Mer specifikt ökar vi kompetensbasen för företag inom tre områden - interna logistiksystem, virtuell fabrik samt sensor- och signalbehandling - som kan koppla samman de viktigaste komponenterna för en framgångsrik implementering av industri 4.0.

Kursen erbjuds i ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. Den består av tre sammankopplade kursmoduler på en avancerad nivå och erbjuds mellan september och november 2020:

Kursupplägg

Sessioner från Mälardalens högskola

  • Fysiskt möte: 3/9 kl. 12:00 - 4/9 kl.13:00

Sessionen börjar med lunch och slutar med lunch.

  • Virtuellt möte: 18/9 kl. 09:15-15:00

Sessioner från Högskolan Väst

  • Virtuellt möte: 09/10 kl. 09:15-15:00
  • Fysiskt möte: 22/10 kl. 12:00 - 23/10 kl. 13:00

Sessionen börjar med lunch och slutar med lunch.

Sessioner från Linnéuniversitetet

  • Virtuellt möte: 3/11 kl. 09:15-15:00
  • Fysiskt möte: Ankomst på kvällen den 11/11. 12/11 kl. 09:15 - 13 /11 kl. 13:00

Sessionen börjar på morgonen dag 1 och slutar med lunch dag 2.

Förkunskapskrav

En avlagd kandidatexamen från en institution för högre utbildning på tre år eller mer, motsvarande 180 högskolepoäng, inom området teknik. Dessutom krävs engelska A/engelska kurs 6.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att avgöra om sökande har tillräcklig kunskap som uppfyller behörighetskraven för kursen. Du behöver i de flesta fall inte ha slutfört en hel universitetsexamen för att delta i kursen.

Anmäl dig här