Två personer bredvid en robot

Kompetensutveckling: Introduktion till artificiell intelligens

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i föreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av kursdeltagarna.

Lämpliga AI-lösningar för de problem som du som deltagare intresserar dig för är kursens fokus.

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som behöver grundläggande kunskap om artificiell intelligens – oavsett bransch eller sektor. Du kanske finns inom industrin, IT-sektorn eller ett större företag inom en helt annan bransch, du kanske arbetar som IT-konsult eller på en utvecklingsavdelning inom ett företag. 

Innehåll

Kursen ger en allmän bild av ett större urval av delområden inom artificiell intelligens. Dessa inkluderar i teori och delvis i användning:

 • vad är artificiell intelligens?
 • problemmodellering och deklarativ problemlösning,
 • problemlösning med enkel och heuristisk sökning,
 • heuristisk optimering och lokala söktekniker,
 • grundläggande modellering och algoritmer för constraint satisfaction och intelligent planering,
 • semantisk presentation av information och grundläggande slutledning,
 • tillämpning av artificiell intelligens och
 • etiska frågor med relation till artificiell intelligens

Mål

Efter kursen kommer du kunna:

 • redogöra för principer och grundläggande antaganden bakom intelligenta system, samt för ett urval av antaganden och tillämpningar av olika intelligenta algoritmer.
 • modellera problem för användning av lämpliga problemlösningsmetoder i en enkel problemkontext.
 • bedöma potentialen och lämpligheten hos grundläggande artificiell-intelligens-algoritmer för ett givet problem och diskutera möjligheter och begränsningar hos olika problemmodelleringar och algoritmer.

Examinationsformer

Kursen kommer examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift motsvarande 1,5 högskolepoäng och via muntliga presentationer på seminarier motsvarande 1,5 högskolepoäng. 

Praktisk information

Kursen omfattar tre obligatoriska fysiska träffar (halvdag) i Växjö samt egna studier med inlämningsuppgifter under kursperioden.

Kursen startat den 16 december och avslutas i slutet av mars.

De obligatoriska träffarna är planerade till 16 december 2019, 17 februari och 13 mars 2020.

Utbildningen genomförs på engelska, ger 3 högskolepoäng och är kostnadsfri.

Behörighet

Kursen är anpassad för yrkesverksamma. Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng programmering samt Engelska 5/engelska A från gymnasieskolan. Därutöver krävs 18 månaders arbetslivserfarenhet, heltid.

Anmälan

Du gör din anmälan via Örebro universitet, länk till anmälningsformulär.
Sista anmälningsdag är den 9 december.

Vid frågor, kontakta Johan Axelsson, Örebro universitet: johan.axelsson@oru.se

Om utbildarna

Johan Hagelbäck, Lektor i Datavetenskap med inriktning artificiell intelligens och maskininlärning. Hans forskning tillämpar AI-tekniker, främst maskininlärning, på olika praktiska tillämpningsområden inom akademi och industri.

Franziska Klügl är professor i informationsteknologi på AASS vid Örebro universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är inom språk, processer och verktyg för att utveckla agentbaserade simuleringar.

Marjan Alirezaie är forskare vid Center of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), vid Örebro universitet, där hon också doktorerade i informationsteknologi 2015. Hennes nuvarande forskningsintressen ligger i Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Neutral-Symbolic Integrated Systems och transparens i AI-system.