Maskininlärning för industri 4.0

Kompetensutveckling: Maskininlärning för industri 4.0

Kursen ger kunskap om grunderna till maskininlärning och data och behandlar de algoritmer och metoder som används inom maskininlärning. På kursen diskuteras också konceptet "Industri 4.0" liksom digitaliseringens roll för dess utveckling.

Framväxten av artificiell intelligens har skapat nya möjligheter i tillämpningen av maskininlärning inom Industri 4.0.

Internet of Things och big data kräver tekniska lösningar som möjliggör analys av stora datamängder – något som inte skulle vara möjligt utan maskininlärning. Med maskininlärning har världens industriproduktion blivit smartare än någonsin. På kursen Maskininlärning för Industri 4.0 får du lära dig om nya affärsmodeller och hur maskininlärning kan öka er produktivitet.

Kursen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Högskolan Väst och Mälardalens högskola.  Den består av tre sammanlänkade delkurser - Introduktion till maskininlärningIndustridigitalisering - aspekter av Industri 4.0 och Tillämpad maskininlärning, varav en är på grundnivå och två på avancerad nivå, och ges hösten 2020. Om du har frågor kring kurspaketet som helhet kontakta Johan Axelsson.

Innehåll

Kursen ger kunskap om grunderna till maskininlärning och data och behandlar de algoritmer och metoder som används inom maskininlärning. På kursen diskuteras också konceptet ’Industri 4.0’ liksom digitaliseringens roll för dess utveckling. Enskilda processer kan bättre förstås och optimeras utifrån de kunskaper som kursen förmedlar.

Kursen ger också kunskaper som företag kan dra nytta av dels i analysen av industriell data och därmed uppnå förbättrade resultat, dels för att fatta beslut och/eller förutse driftavbrott, efterfrågan, försäljning och produktion.

Kursupplägg för Maskininlärning för industri 4.0

Förkunskapskrav

Grundexamen inom teknik (180 hp) eller motsvarande, sökande med relevant arbetslivserfarenhet är också välkomna att ansöka. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Anmäl dig här