En grupp jobbar i en workshop

Kompetensutveckling: Produktionssystem 1 – Flödesanalys

Produktionssystem i industrin innebär ofta hög flexibilitet med möjlighet att tillverka ett flertal produktvarianter eller olika produkter. Produktionssystemen byggs ofta upp av datorstyrda maskiner och robotar, jämte sensorer och styrsystem för insamling av data vid tillverkning och styrning av olika processer. Med fler maskiner i ett produktionssystem ges fler möjligheter men också högre komplexitet. Kunskap om hur effektivt systemet är blir därför viktigt liksom metoder att förstå hur det fungera och hur det kan bli än mer effektivt.

Utgångspunkten för kursen är Lean Produktion, med en förståelse för principer och koncept som kan leda till högre effektivitet. Därefter introducerar vi datorbaserad applikation för modellering och simulering av produktionssystem. Detta ger möjlighet till att simulera ett produktionssystem och utföra experiment på det efter olika förutsättningar samt optimera systemet för att öka effektiviteten.

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar med produktionssystem på olika nivåer som ansvarig för enskilda produktionslinjer, avdelningar, eller roll som produktionsansvarig eller produktionsutveckling. Kursen kommer främst att fokusera mot tillverkande industri i tillämpningsexempel, men principer som tas upp kommer vara tillämpliga för ett flertal branscher inklusive konsultföretag som arbetar mot tillverkande industri.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Produktionssystem och koncept som Industri 4.0 och Smart Industri
  • Lean Produktion och workshop med Leanspelet
  • Programmeringsövningar med händelsebaserad simulering av produktionssystem
  • Analys och optimering av produktionssystem

Praktisk information

Flertalet av delarna i kursen kommer att ske på Campus (Växjö), och på distans enligt schemat nedan. Vissa av övningarna sker med fördel på Campus, men vi planerar för att kursen ska kunna följas i sin helhet på distans. Vi kommer så långt möjligt vara flexibla med tider för de olika kursmomenten. 

Preliminära tider för kursen är:

Kursen har skjutits fram på grund av  den rådande covid 19-situationen och önskemål från industrin, kursen kommer påbörjas i april, exakt datum kommer uppdateras under tidig vår.

                     
Kursintroduktion, presentation av medverkande; Bakgrund till Lean, med fokus på tillverkningsindustrin (GB)
                                                                 
Flödeseffektivitet samt introduktion till simuleringsverktyget Facts Analyser (JP)                          
Lean Produktion (teoriavsnitt) (GB); uppföljning dataövningar (JP)

Perspektiv på Leanspelet och Lean (digitalt) (TI) samt återkoppling, hemuppgifter till Facts (JP)

Gruppövningar och diskussion: Flödeseffektivitet på akuten
Lean + simulering + optimering (AG)

Hemuppgifter Facts, återkoppling på distans (JP)

Presentationer, instuderingscase (JP, GB)

GB: Gunnar Bolmsjö, JP: Jetro Pocorni, AG Ainhoa Goienetxea, TI Torbjörn Ilar.

  • Undervisningsspråk: Svenska. Viss litteratur och vissa moment kan vara på engelska.
  • Kursen är kostnadsfri och ger 4 högskolepoäng, vilket normalt omfattar ca 100 timmar arbetsinsats.   
  • Anmälan kan ske löpande fram till kursstart. Kursort är Växjö, men kursen kommer kunna följas över internet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för denna kurs är en kandidatexamen. Arbetslivserfarenhet inom relevant område för kursen ger också möjlighet att söka kursen. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Kurskod: 4MT070