studenter på seminarie

Anmälan

Här anmäler du dig till våra kurser inom projektet Expertkompetens för sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt.

För att kunna studera på avancerad nivå behöver du en examen från minst en treårig högskole- eller universitetsutbildning. Alternativt kan du få dina kunskaper och yrkeserfarenhet validerad.

För att kontrollera behörighet och rangordna sökande behöver vi information om utbildning och relevant yrkeslivserfarenhet från alla sökande.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka till våra kurser. Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver ha kontakt med dig.

Anmäl dig här

Kurs *

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Fortsätt genom att klicka på "Nästa steg".

Snart klar!

Vänligen kontrollera att de uppgifter du fyllt i stämmer innan du skickar in din anmälan:

Kurs:
Namn: #Namn#
Personnummer:
Hemadress:
Stad:
Epost:
Telefonnummer:
Utbildning:

Arbetsgivare:
Anställningstid:
Kontaktperson:
Arbetsuppgifter:

Stämmer allt? Klicka i så fall på "Skicka in anmälan". Behöver du ändra något backar du genom att klicka på "Föregående steg".