Ett klassrum bakifrån med studenter vid bord i flera rader. En lärare står vid whiteboarden.

Kompetensutveckling: Robotsystem 1

Robotsystem 1 behandlar industrirobotar och deras användning i industrin. Kursen tar upp robotars uppbyggnad och egenskaper, samt principer för användning i industrin utifrån olika principer.

Baserat på de krav som ställs på ett robotsystem kan dessa konfigureras utifrån olika tekniska utgångspunkter, hur de ska användas och metoder att skapa effektivitet. Vanligen förekommande utrustningar tas upp som anpassningar till olika arbetsprocesser och applikationer. Här kommer gripdon och sensorer in liksom processutrustningar in av olika slag.

I kursen tas faktorer för investering upp, liksom laborationer hur säkerhet och programmering kan hanteras.

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar med produktionssystem, automatisering och robotisering på olika nivåer som ansvarig för enskilda produktionslinjer, avdelningar, eller roll som produktionsansvarig eller produktionsutveckling. Kursen kommer främst att fokusera mot tillverkande industri i tillämpningsexempel, men principer som tas upp kommer vara tillämpliga för ett flertal branscher inklusive konsultföretag som arbetar mot tillverkande industri.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Industrirobotar som begrepp; uppbyggnad och egenskaper; robotar i förhållande till koncept som Industri 4.0 och Smart Industri
  • Principer för användning; konfiguration av robotsystem
  • Laborationer med säkerhet och programmering av industrirobotar
  • Utvecklingstrender, globalt perspektiv

Praktisk information

Flertalet av delarna i kursen kommer att ske på Campus (Växjö), och på distans enligt schemat nedan. Genomförandet av kursen kommer dock att baseras på utvecklingen av Covid-19, och om det krävs kommer kursen helt kunna ges online. Laborationer genomförs på Campus, och vi kommer i så stor utsträckning som möjligt vara flexibla med tider för dessa. Under kursen kommer kortare instuderings-case ges, vilka avrapporteras under kursens gång. Dessa tillsammans med utförda laborationer utgör examination av kursen. Vi kommer så långt möjligt vara flexibla med tider för de olika kursmomenten.

  • Undervisningsspråk: Svenska. Viss litteratur och vissa moment kan vara på engelska.
  • Kursen är kostnadsfri och ger 4 högskolepoäng, vilket normalt omfattar ca 100 timmar arbetsinsats.

Preliminära tider för kursen är:

Kursen har skjutits fram på grund av  den rådande covid 19-situationen och önskemål från industrin, kursen kommer påbörjas i april, exakt datum kommer uppdateras under tidig vår.


Kursintroduktion, presentation av medverkande; Bakgrund till industrirobotar, med fokus på tillverkningsindustrin (GB)

      
Uppbyggnad och egenskaper; konfiguration av robotsystem (GB)

   
Investering i robotsystem; Programmering av robotar (GB); Laborationer efter överenskommelse (JP)

    
Säkerhet och standards, robotsystem; Utvecklingstrender, globalt perspektiv (GB); Laborationer efter överenskommelse (JP)

   
Presentationer, instuderings-case; Vad kommer härnäst (JP, GB)

       
Reservtid

GB: Gunnar Bolmsjö, JP: Jetro Pocorni.

Behörighet

Grundläggande behörighet för denna kurs är en kandidatexamen. Arbetslivserfarenhet inom relevant område för kursen ger också möjlighet att söka kursen. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Anmälan

Anmälan kan ske löpande fram till kursstart.