studenter på seminarie

Anmälan

Här anmäler du dig till våra kurser Produktionssystem 1 – flödesanalys och Smart underhåll 1 - mätteknik.

För att kunna studera på avancerad nivå behöver du en examen från minst en treårig högskole- eller universitetsutbildning. Alternativt kan du få dina kunskaper och yrkeserfarenhet validerad.

För att kontrollera behörighet och rangordna sökande behöver vi information om utbildning och relevant yrkeslivserfarenhet från alla sökande.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka till våra kurser. Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver ha kontakt med dig.

Anmäl dig här

Kurs *

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Fortsätt genom att klicka på "Nästa steg".

Snart klar!

Vänligen kontrollera att de uppgifter du fyllt i stämmer innan du skickar in din anmälan:

Kurs:
Namn: #Namn#
Personnummer:
Hemadress:
Stad:
Epost: #Epost#
Telefonnummer:
Utbildning:

Arbetsgivare:
Anställningstid:
Kontaktperson:
Arbetsuppgifter:

Stämmer allt? Klicka i så fall på "Skicka in anmälan". Behöver du ändra något backar du genom att klicka på "Föregående steg".