Människor sitter runt ett bord.

Strategier för digital marknadsföring

Digitaliseringen innebär möjligheter att komplettera traditionella marknadsföringssätt med ett mer aktivt deltagande i mötet med kunden. I kursen ges du möjlighet att fördjupa dig i strategier och olika typer av teknologier för digital marknadsföring. Vi fokuserar på strategi, planering och tekniker för digital marknadsföring och integrationen mellan de olika perspektiven.

Som deltagare i kursen får du inblick i den senaste forskningen och möter expertis från industrin. Eftersom kursen är utvecklad och anpassad för dig som är yrkesverksam, är både studietakt och innehåll skräddarsytt. Det innebär bland annat att du i praktiska moment knyter an teorier och kunskap till din egen vardag och dina egna exempel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till marknadschefer, affärsutvecklare och chefer som har ett ansvar för utveckling och genomförande av företagets/organisationens strategier för digital marknadsföring.

Genomförande

På grund av rådande situation kommer kursen att hållas online i vår. 

Kursen startar med introduktion den 7 april
Workshop 1   --   14 april mellan kl 14.00-17.00
Workshop 2   --     5 maj mellan kl 14.00-17.00
Workshop 3   --   26 maj mellan kl 14.00-17.00

Inför och mellan våra möten tar du del av material och uppgifter på vår digitala kursplattform. Du bestämmer studietakten själv så att det fungerar med ditt jobb.

För att kursen ska ge både dig och andra deltagare så mycket som möjligt är vi angelägna om att du deltar i både workshops och webbinarier. Reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte är viktiga komponenter i yrkesverksammas lärande, därför är din närvaro viktig. Grupparbeten med slutexamination kommer att genomföras i slutet av kursen.
Kursen ges på engelska.

Behörighet

Den grundläggande behörigheten för denna kurs är en kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande ämne. Saknar du detta men har relevant arbetslivserfarenhet är du också välkomna att ansöka, vi hjälper dig att validera din kompetens. Två års relevant arbetslivserfarenhet kan komma att räknas som ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Pris

Kursen är kostnadsfri och ger 3 högskolepoäng.

Anmälan
Anmälan är nu stängd. Välkommen med din anmälan till hösten 2021.

Om utbildarna

Ian Dunne är adjungerad lärare vid Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap där han undervisar inom olika utbildningar och driver utvecklingsprojekt. Ian har lång yrkeserfarenhet inom digital utveckling med spetskompetens inom digital marknadsföring. Ian har en fot kvar i industrin och arbetar som Enterprise Sales Director, NGA Human Resources.

Institutionen för datavetenskap erbjuder spetsutbildningar inom digitalisering och är leading partner i den nationella satsningen ’Expertkompetens social medier och webbteknologier för innovation och tillväxt’. Utbildningarna är utvecklade i samverkan mellan universitetet och näringslivet med finansiellt stöd från KK-stiftelsen.

Tidigare deltagare berättar

Film: Karin Darlington, Business Sweden, har läst kursen Strategier för digital marknadsföring.