en hand som lyfter en digital och uppkopplad stad

Kompetensutveckling: Tillämpad Internet of Things

Kanske vill du koppla in övervakning på en truck, eller varför inte bygga en uppkopplad pumpstyrning? Vill du mäta temperaturer, tryck eller vibrationer? Vill du ha kunskap om hur du kopplar upp någon av era befintliga produkter? Då är denna kursen för dig.

Målgrupp

Arbetar du som ingenjör inom industrin och vill lära dig att utveckla en idé med IoT? Arbetar du som utvecklare på ett IT-företag och vill lära dig mer om hårdvaran och hela infrastrukturen inom IoT? Kursen riktar sig framförallt till dig som är yrkesverksam inom ingenjörsyrket, men du behöver inte vara vare sig programmerare eller elektronikingenjör för att tillgodogöra dig kursen. Innehållet är anpassat för att du ska kunna jobba med dina specifika idéer.

Innehåll

Kursen är inriktad på att ge en både teoretisk och praktisk kunskap inom området Internet of Things. Du kommer att få kunskap om områdets tillämpningar och definitioner, samt så kommer du att få lära dig att bygga en IoT-enhet, hela vägen från hårdvara till visualisering. Du kommer få möjligheter att praktiskt laborera med hårdvara, sensorer, samt infrastruktur och säkerhet. Vi kommer att jobba med bland annat WiFi, BLE, LoRaWAN, SigFox, NB-IoT/LTE-M1, samt insyn i hur data transporteras i hela från enheten till databas och därefter till applikation. Kursen kommer att hållas till största del på distans med ett par inplanerade workshops.

Praktisk information

Kursen kommer att levereras på ett flexibelt sätt för att underlätta kombinationen av kursarbete med dina pågående yrkesmässiga åtaganden. Alla föreläsningar kommer att finnas tillgängliga online och kommer i första hand att planeras till kvällstid. Vi kommer också att planera ett antal fysiska workshops som kommer gå under kontorstid. Du kommer att behöva köpa IoT-hårdvara innan kursens start, kostnaden kan bli olika beroende på typ av ditt valda projekt, riktvärde är ca: 1500 kr.

  • Den totala omfattningen på kursen är normalt cirka 80 timmar.
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Kursen är kostnadsfri och ger 3 högskolepoäng.
  • Hårdvara köpes av student, information delges i god tid innan kursstart.

Kursorten är Kalmar, men fysiska träffar kan ske även i Växjö efter deltagarnas önskemål och behov.
Kursen kommer att ges under hösten 2022.
Start 10:e oktober och avslut 11:e november.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå inom Datavetenskap eller liknande specialisering. Kandidater som ej uppfyller dessa krav kan få arbetserfarenhet tillgodoräknad, i princip motsvarar två års relevant arbetslivserfarenhet kravet för grundläggande universitetsstudier.