Tre studenter som sitter och pratar och studerar vid ett bord.

Kompetensutveckling inom språk och kommunikation

Språk och kommunikation bygger på ömsesidighet och förståelse för den aktuella omgivningen och en förutsättning för att dela tankar, kunskap och erfarenheter med andra.

I en globaliserad värld ökar behovet av kunskap om kommunikation, språk, symbolers värde och interkulturell kontext. Detaljer i kommunikationen kan avgöra om affären går i lås eller ej och den kan påverka vår dagliga arbetsmiljö och våra resultat. Kommunikation är ett mångfasetterat ämne och handlar inte bara om språk, kulturell kompetens och kanaler för kommunikationen utan också om frågor som rör sig i gränslandet till företagsekonomi, design, logisk strategi och entreprenörskap. Vi kompetensutvecklar såväl lärare som säljare på exportföretag i språk, vi vidareutbildar dig som arbetar i dagligvaruhandeln eller kultursektorn.

Medieinstitutet Fojo

Via medieinstitutet Fojo finns ett flertal kurser inom journalistik. Läs mer på Fojo.se.

Skräddarsydd utbildning

Vi kan självklart skräddarsy en utbildning utifrån era behov. Utbildningen blir då specialutformad för just er och vi genomför den på ett sätt som passar er verksamhet. Det kan vara allt från en enstaka föreläsning till ett flerårigt program. Detta kallas för uppdragsutbildning och är något som beställs och bekostas av er som arbetsgivare.

När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt för att möta just era behov.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som är kopplad till er vision och era mål. Med en sådan analys som grund kan vi tillsammans utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.

Ett flexibelt upplägg

En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Utbildningen kan ges på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.

Du som arbetsgivare bestämmer om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng (högskolepoäng) eller bara ett intyg.

Vill du veta mer?

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor? Eller är du intresserad av att skräddarsy en utbildning? Kontakta oss så berättar vi mer. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan.