Tre studenter som sitter och pratar och studerar vid ett bord.

Kompetensutveckling inom språk och kommunikation

Språk och kommunikation bygger på ömsesidighet och förståelse för den aktuella omgivningen och en förutsättning för att dela tankar, kunskap och erfarenheter med andra.

I en globaliserad värld ökar behovet av kunskap om kommunikation, språk, symbolers värde och interkulturell kontext. Detaljer i kommunikationen kan avgöra om affären går i lås eller ej och den kan påverka vår dagliga arbetsmiljö och våra resultat. Kommunikation är ett mångfasetterat ämne och handlar inte bara om språk, kulturell kompetens och kanaler för kommunikationen utan också om frågor som rör sig i gränslandet till företagsekonomi, design, logisk strategi och entreprenörskap. Vi kompetensutvecklar såväl lärare som säljare på exportföretag i språk, vi vidareutbildar dig som arbetar i dagligvaruhandeln eller kultursektorn.

Uppdragsutbildning

Medieinstitutet Fojo

Via medieinstitutet Fojo finns ett flertal kurser inom journalistik. Läs mer på Fojo.se.

Skräddarsydd utbildning

I skräddarsydd utbildning riktar vi oss till företag, organisationer och offentlig sektor som söker kompetensutveckling för sin personal. Det är uppdragsgivarens (företagets/organisationens) behov som är i fokus.

Vår uppgift är att

  • utveckla och anpassa utbildningen för att möta organisationens eller företagets behov och utmaningar och genomföra utbildningen på sätt som passar verksamheten.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som kopplar till era mål och visioner. Med en analys som grund kan vi tillsammans med dig som arbetsgivare utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.
 
Olika utbildningsaktiviteter:
En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Plats och akademiska meritpoäng
En skräddarsydd utbildning kan ges nästan var som helst. Vi kan genomföra den på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.
Du som uppdragsgivare avgör om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng eller enbart ge ett intyg.

Mål och syfte
När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt och vi ser gärna att du drar nytta av den. 

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor eller intresserad av att skräddarsy en utbildning är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.