Tre flickor jobbar med varsin surfplatta

Kompetensutveckling: Att arbeta med digitala medier i förskolan

Syftet med denna kurs är att pedagoger ska upptäcka hur IT och digitala medier kan användas för att väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska sin omvärld. Surfplattor är ett exempel på teknik som är lätt att föra in i förskolans verksamhet. De ger många spännande lärmöjligheter som hjälper barnen att utvecklas inom viktiga områden, inte minst kreativt skapande och kritiskt tänkande.

Mål

Efter utbildningen kommer deltagarna ha kunskaper i hur digitala medier kan användas i förskolans verksamhet.

Innehåll

Vi lär oss bland annat olika appar, till exempel:

  • iMovie
  • iMotion
  • Puppetpals2
  • Superpower Fx

Genomförande

Antal sammankomster bestäms tillsammans med er som beställare och kursens upplägg anpassas till era önskemål.

Om utbildarna

Lena Richert, universitetsadjunkt i Bild.

Praktisk information

Längd:

Efter överenskommelse

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

Kontakta oss för offert.

Plats: 

På er förskola eller hos oss på Linnéuniversitetet.

Målgrupp:

Förskolepersonal