Barn ritar med penna och papper

Kompetensutveckling: Hållbart skapande i förskolan

Under en dag kommer vi genom workshop och diskussioner att fokusera på hur hållbart skapande kan se ut i förskolan. Syftet med kursen är att synliggöra valmöjligheter som leder till ansvarstagande för ett hållbart samhälle i en kreativ och skapande värld inom förskolan. Vi vill också att denna arbetsdag ska leda till utveckling, inspiration och medvetenhet utifrån ett hållbart förhållningssätt.

Mål

Målet med kursen är att du ska:

  • Få bättre förståelse för hållbart skapande inom förskolan.
  • Kunna stödja förskolan i deras kreativa processer, både pedagogiskt och utifrån vägledningen för en giftfri förskola.
  • Kunna visa på en miljö med bra material som inte signalerar en specielll aktivitet utan skapar nyfikenhet och upptäckarglädje.

Innehåll

Kursen äger rum kl. 9.00-15.30 och upplägget är följande:

  • Introduktion 
  • Praktisk workshop 
  • Utställning med diskussion
  • Avslutning

Genomförande

Detta är en endagskurs där vi tillsammans bokar in ett lämpligt datum.

Om utbildarna

Lena Richert, universitetsadjunkt i Bild.

Praktisk information

Längd:

1 dag

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

Kontakta oss för offert.

Plats: 

På er förskola eller hos oss på Linnéuniversitetet.

Målgrupp:

Förskolepersonal