Människor i sol bakom färgglada blommor

Kompetensutveckling: Tvådagarskurs i turisttyska

Denna snabbkurs vänder sig till dig inom besöksnäringen som träffar tysktalande turister i ditt arbete. Du behöver inte ha några eller endast ha ringa kunskaper i tyska. Kursen har planerats utifrån feedback från besöksnäringen.

Mål

Målen för utbildningen är att ge dig en snabbintroduktion i tyska och tysk kultur.

Innehåll

Under två dagar får du:

  • lyssna på inledande föredrag om interkulturell kommunikation. Vad säger tyskarna om svenskarna och svenskarna om tyskarna?
  • lära dig några vanliga ord som du kan träna via en basordlista vi sammanställer,
  • träna på enkla fraser genom att samtala i par om turistspecifika ämnen, t.ex. förklara vägen till olika platser (restauranger, hotell, station), besvara enkla frågor och beskriva sevärdheter.
  • träna enkel tyska vid olika stationer som innehåller olika uppgifter du ska lösa.

Genomförande

Kursen genomförs på plats i Växjö (Lokal meddelas senare).   

Om utbildarna

Kursen ges i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Destination Småland.

Citat från kursdeltagare

"Bra att starta med skillnader mellan Sverige och Tyskland"

"Utdelat material var mycket bra"

"Konversationsdelen i sista passet var jättebra och jobbig"

"Bra med besök av 'tyska turister'"

Praktisk information

Längd:

2 dagar 

Plats:
Växjö (lokal anges senare)

Kursmaterial:
Övningar som delas ut samt läggs upp digitalt.

Pris: 

2000 SEK (exklusive moms) per deltagare.

Anmälan

Skicka intresseanmälan, antal deltagare och kontaktuppgifter till Christina Rosén, christina.rosen@lnu.se  0470-70 88 55

Minsta antal deltagare som krävs för att kursen ska ges är 15 personer.