Campus Växjö, huvudbyggnaden

Uppdragsutbildning för personal som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar

I oktober 2016 startar Linnéuniversitetet en behovsanpassad uppdragsutbildning som riktar sig till dig som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar. Utbildningen omfattar fyra tillfällen, tre under hösten och ett i början av 2017 och riktar sig till yrkesverksamma. Utbildningen äger rum på Linnéuniversitetets campus i Växjö.

Vårt fokus är personal som arbetar med ensamkommande barn och unga och hur vi bemöter flyktingar med svåra upplevelser. Det ställer specifika krav på dem som arbetar på boenden, i skola och omsorg. Behoven ser dessutom väldigt olika ut. Det tar vi fasta på i utbildningen.

Att öka den allmänna kunskapen är viktigt, det gör vi genom föreläsningar. Det är även viktigt att lära av varandra, skapa ett professionellt erfarenhetsutbyte och ta den nya kunskapen in i vardagen på arbetsplatsen. Det är målet med kursens workshops, handledning och skapandet av handlingsplaner. 

Utbildningen varvar teori och praktik med rikligt utrymme för samtal och diskussion. 

Just den här aktuella utbildningen riktar sig till personal som arbetar på boenden för ensamkommande barn. Men det är fullt möjligt för personal inom andra boendeformer för asylsökande, skola och omsorg att delta.

Utbildningen omfattar fyra heldagar i Växjö där vi varvar teori och praktik med syfte att den nya kunskapen kan tas tillvara i den egna arbetsgruppen och på arbetsplatsen. Vidare ger vi möjlighet till erfarenhetsutbyte och professionellt nätverk som finns kvar efter utbildningen.

Utbildningen är utvecklad i samverkan med kommuner, organisationer och olika nätverk som arbetar med flyktingmottagande och integration och är därför skräddarsydd efter identifierade behov.

Observera att utbildningen är en uppdragsutbildning med avgift, 3875 SEK exklusive moms och måste godkännas av din chef. Priset inkluderar fika och luncher där vi äter tillsammans som en del av kursen och erfarenhetsutbytet. Inga särskilda krav på förkunskap eller tidigare akademiska studier.

Sista anmälningsdag är den 1 oktober 2016.