läsning av rapporter

Utvärdering och uppdrag

Hur påverkar dina beslut verksamheten? Vet att du fattat rätt beslut? Vet du vad din kompetenssatsning leder till?

På Linnéuniversitet arbetar vi med utvärdering, rapportskrivning och analyser som stöd till organisationer. Detta för att organisationer, företag och kommuner ska få bättre beslutsunderlag, möjliggöra jämförelser, minska avvikelser samt bidra till ökad evidens, resultatstyrning och kvalitetssäkring.

En särskild satsning är den centrumbildning om utvärderingsforskning vid Linnéuniversitetet som nu är under uppbyggnad. Linnaeus Evaluation Research (LER). Liknande centrumbildning existerar enbart på två andra lärosäten i Sverige, men är vanliga internationellt.