Bild på diagram

Tillämpad visuell analys

I en datadriven värld är det viktigt att kunna analysera stora mängder data för att identifiera frågor av intresse och testa hypoteser om upplevda mönster. Detta är Visual Analytics: en iterativ process av analytiska resonemang som underlättas av visuella gränssnitt, som kombinerar styrkorna hos människor och datorer för att få insikt från massiva, dynamiska, tvetydiga och ofta motstridiga data.

I den här kursen kommer vi att introducera grundläggande begrepp för datavisualisering, hur man använder dem för att bygga interaktiva gränssnitt för datamängder av olika typer, och vilka verktyg som är användbara i denna processen.

Målgrupp

Den här kursen är för erfarna utvecklare som arbetar i branschen med intresse för visualisering.

Innehåll

  • Grunder för perception och design som är viktiga för att skapa nya visualiseringar.
  • Jämförelse mellan olika typer av visualisering som fungerar bättre för olika typer av data.
  • Integrering av flera individuella visualiseringar i interaktiva instrumentpaneler.
  • Översikt över den utforskande visuella analysprocessen som införlivar allt ovan i en enhetlig pipeline.
  • Praktiska applikationer med interaktiva visualiseringsbibliotek.

Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna

  • Kritiskt och självständigt söka, analysera och sammanfatta relevanta forskningsresultat inom visualisering.
  • Integrera effektivt olika visualiseringar i interaktiva instrumentpaneler, med målet att utforska komplexa datauppsättningar från olika perspektiv samtidigt.
  • Designa och utveckla visuella analyssystem för analys av stora och komplexa datamängder, inklusive hela kedjan från rådata till insikter.


För mer detaljerad information om kursen se kursplanen: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4DV118-1.pdf

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmäl dig till Tillämpad visuell analys

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.