Kvinna vid whiteboard

Agila metoder för en digitaliserad industri

Ledare inom industrin kan ha stor nytta av att lära sig om agila arbetsmetoder eftersom det kan bidra till ökad produktivitet, kundfokus, flexibilitet, engagerade medarbetare och innovativitet. Genom att använda agila arbetsmetoder kan en organisation bli mer effektiv och anpassningsbar, vilket kan öka dess framgång på marknaden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer i en ledningsfunktion (chefer, mellanchefter, teamledare, projektledare osv) främst inom industrin som är intresserade av att lära sig mer om agila arbetssätt.

Innehåll

Traditionella organisationer tenderar att stagnera med tiden och bli ineffektiva - om man väljer att göra som man alltid har gjort. För att mildra detta kan det finns ett behov av att etablera en agil organisation som förlitar sig mindre på äldre strukturer och processer och mer på att uppdatera och optimera processer för att underlätta bättre arbetssätt. Genom den här transformationen kan organisationen bli mer lyhörd och anpassningsbar till de förändringar som sker runt dem. För att uppnå den agila omställningen behöver organisationer agila tillvägagångssätt. Kursen kommer att fokusera på följande områden:

  1. Grunderna för agila metoder.
  2. Fallstudier av praktiska exempel på agil adoption i industriella miljöer.
  3. Vad chefer inom industrin bör veta om agilt förhållningssätt.
  4. Metoder för att utvärdera för den agila beredskapen hos en digitaliserade industriorganisationer.
  5. Strategiskt tänkande och road-map för agil omställning.

Målet mer kursen är att deltagarna skall kunna:

  • Beskriva och förstå kärnprinciperna för agila metoder.
  • Förstå möjligheterna, utmaningarna och frågorna vid införandet av agila metoder i industriella organisationer.
  • Identifiera de områden i den digitaliserade industrisektorn där agila metoder kan användas och hur detta görs på bästa sätt.
  • Utveckla och bedöma en strategi och road-map för att implementera agila arbetssätt i den digitaliserade branschen.

Kursen ges i samarbete med Combitech genom Stefan Aleborg som har lång erfarenhet av att arbeta med agila metoder i flera olika typer av verksamheter.

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmäl dig till Agila metoder för en digitaliserad industri

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.