En grupp jobbar i en workshop

Produktionssystem 1 - Flödeanalys

Produktionssystem i industrin innebär ofta hög flexibilitet med möjlighet att tillverka ett flertal produktvarianter eller olika produkter. Produktionssystemen byggs ofta upp av datorstyrda maskiner och robotar, jämte sensorer och styrsystem för insamling av data vid tillverkning och styrning av olika processer. Med fler maskiner i ett produktionssystem ges fler möjligheter men också högre komplexitet. Kunskap om hur effektivt systemet är blir därför viktigt liksom metoder att förstå hur det fungera och hur det kan bli än mer effektivt.

Utgångspunkten för kursen är Lean Produktion, med en förståelse för principer och koncept som kan leda till högre effektivitet. Därefter introducerar vi datorbaserad applikation för modellering, simulering och optimering av produktionssystem. Detta ger möjlighet till att simulera ett produktionssystem och utföra experiment på det efter olika förutsättningar samt optimera systemet för att öka effektiviteten. Kursen introduceras Industry 5.0, som är en människocentrerad vision om industrin som kompletterar den befintliga Industri 4.0-approachen. 

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar med produktionssystem på olika nivåer som ansvarig för enskilda produktionslinjer, avdelningar, eller roll som produktionsansvarig eller produktionsutveckling. Kursen kommer främst att fokusera mot tillverkande industri i tillämpningsexempel, men principer som tas upp kommer vara tillämpliga för ett flertal branscher inklusive konsultföretag som arbetar mot tillverkande industri.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Produktionssystem och koncept som Industri 4.0 och Smart Industri
  • Lean Produktion och workshop med Leanspelet
  • Programmeringsövningar med händelsebaserad simulering av produktionssystem
  • Analys och optimering av produktionssystem

Praktisk information

Flertalet av delarna i kursen kommer att ske på Campus (Växjö), och på distans enligt schemat nedan. Vissa av övningarna sker med fördel på Campus, men vi planerar för att kursen ska kunna följas i sin helhet på distans. Vi kommer så långt möjligt vara flexibla med tider för de olika kursmomenten. 

  • Undervisningsspråk: Svenska. Viss litteratur och vissa moment kan vara på engelska.
  • Kursen är kostnadsfri och ger 4 högskolepoäng, vilket normalt omfattar ca 100 timmar arbetsinsats.   
  • Anmälan kan ske löpande fram till kursstart. Kursort är Växjö, men kursen kommer kunna följas över internet.

Kurskod: 4MT070
Länk till kursplanen: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4MT070-1.pdf

Jetro Pocorni berättar om kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet för denna kurs är en kandidatexamen. Arbetslivserfarenhet inom relevant område för kursen ger också möjlighet att söka kursen. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmälan till Produktionssystem 1 - Flödesanalys

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.