Maskinoperatör

Produktionsteori och ekonomi inför automationsbeslut för ledare

Är du beslutsfattare, produktionsledare eller operatör? Vill du maximera fördelarna med automation samtidigt som du minimerar riskerna? Då är detta kursen för dig! Kursen ger dig värdefull kunskap om automationsbeslut. Och efter kursen kommer du ha de verktyg och koncept som behövs för att kunna fatta lönsamma beslut i en allt mer automatiserad arbetsmiljö.

Målgrupp

Den här kursen är för dig som arbetar som beslutsfattare, produktionsledare eller operatör. 

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

 • Kortsiktiga/långsiktiga/marginalkostnader i produktionen
 • Produktionsfaktorerna arbete och kapital 
 • Kombinationer av produktionsfaktorer för att generera samma mängd output respektive kostnad (isokostlinjer, isokvanter)
 • Utbytbarhet mellan produktionsfaktorerna arbete och kapital, dvs. given samma output, kan vi ersätta en/flera operatörer med en/flera maskiner/verktyg (teknisk substitutionskvot)?
 • Resultatplanering och -analys (break-even, täckningsbidragsanalys) med fokus på produktionsutvecklingens påverkan
 • Investeringskalkylering: kapitalvärde, nuvärde, pay-back, internräntemetod
 • Optimalt produktionsprogram med en, två eller flera trånga sektioner
 • Fallstudie: Production Technology in the Wooden Single-Family House Industry – A Case of Reasoning against Automation
 • Analys av beslutsfaktorer inför ett investeringsbeslut

 

Målet är att du efter kursen ska ha förståelse för och förmåga att: 

 • se skillnaden mellan kortsiktiga, långsiktiga och marginalkostnader i produktionen
 • värdera samspelet mellan produktionsfaktorerna arbetet och kapital samt konsekvensen av förändringar bland dessa
 • ha insikt i olika metoder för investeringskalkylering
 • ha insikt i investeringars och produktionseffektiviseringars konsekvenser på den tillhörande kostnadsbilden och den kritiska punkten
 • använda kunskap och göra bedömningar om varierande antal trånga sektioner i produktionen som beslutsunderlag för att modellera ett optimalt produktionsprogram
 • ha insikt i automatiseringens möjligheter och begränsningar som underlag för beslutsfattande


För mer detaljerad information om kursen se:

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmäl dig till Produktionsteori och ekonomi inför automationsbeslut för ledare

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.