Man som pekar på datorskärm

Pythonprogrammering för yrkesverksamma

Att lära sig Pythonprogrammering är avgörande för yrkesverksamma inom AI, då det är det primära språket för många AI- och maskininlärningsprojekt. Genom att bemästra Python kommer du på ett effektivt sätt kunna utveckla, implementera och testa AI-algoritmer och modeller.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som yrkesverksam som är intresserad av AI och vill börja arbeta mer med maskininlärning.

Innehåll

Kursen är en inledande programmeringskurs i programspråket Python med fokus på datahantering, visualisering och maskininlärning.

Kursens första del fokuserar på programmeringsfärdigheter och vanliga programspråkskonstruktioner. Kursens andra del handlar om användning av Python för visualisering, molnet och maskininlärning.

Följande moment behandlas i kursen: 

  • Grundläggande programmering
  • Grunderna i Python
  • Vad som gör program långsamma/snabba
  • Data management – pandas, NumPy
  • Visualisering (bibliotek)
  • Maskininlärning (bibliotek)
  • Molnet
  • Klient-server (bibliotek)
  • High performance computing (HPC)

Anmälan till Pythonprogrammering för yrkesverksamma

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.