Ett klassrum bakifrån med studenter vid bord i flera rader. En lärare står vid whiteboarden.

Robotsystem 1

Robotsystem 1 behandlar industrirobotar och deras användning i industrin. Olika slags av robotar simuleras (offline programming) och programmeras i kursen, nämligen, mobila robotar, logistiska robotar, kollaborativa robotar samt additiv tillverkningsrobotar. Kursen tar upp robotars uppbyggnad och egenskaper, samt principer för användning i industrin utifrån olika principer. Kursen introduceras Industry 5.0, som är en människocentrerad vision om industrin som kompletterar den befintliga Industri 4.0-approachen.

Baserat på de krav som ställs på ett robotsystem kan dessa konfigureras utifrån olika tekniska utgångspunkter, hur de ska användas och metoder att skapa effektivitet. Vanligen förekommande utrustningar tas upp som anpassningar till olika arbetsprocesser och applikationer. Här kommer gripdon och sensorer in liksom processutrustningar in av olika slag.

I kursen tas faktorer för investering upp, liksom laborationer hur säkerhet och programmering kan hanteras.

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar med produktionssystem, automatisering och robotisering på olika nivåer som ansvarig för enskilda produktionslinjer, avdelningar, eller roll som produktionsansvarig eller produktionsutveckling. Kursen kommer främst att fokusera mot tillverkande industri i tillämpningsexempel, men principer som tas upp kommer vara tillämpliga för ett flertal branscher inklusive konsultföretag som arbetar mot tillverkande industri.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Industrirobotar som begrepp; uppbyggnad och egenskaper; robotar i förhållande till koncept som Industri 4.0 och Smart Industri
  • Principer för användning; konfiguration av robotsystem
  • Laborationer med säkerhet och programmering av industrirobotar
  • Utvecklingstrender, globalt perspektiv

Praktisk information

Flertalet av delarna i kursen kommer att ske på Campus (Växjö), och på distans enligt schemat nedan. Genomförandet av kursen kommer dock att baseras på utvecklingen av Covid-19, och om det krävs kommer kursen helt kunna ges online. Laborationer genomförs på Campus, och vi kommer i så stor utsträckning som möjligt vara flexibla med tider för dessa. Under kursen kommer deltagare uppmanas att bidra med möjlig automatisering från företag där de är verksamma. Kortare instuderings-case kommer ges, vilka avrapporteras under kursens gång. Dessa tillsammans med utförda laborationer utgör examination av kursen. Vi kommer så långt möjligt vara flexibla med tider för de olika kursmomenten.

  • Undervisningsspråk: Svenska. Viss litteratur och vissa moment kan vara på engelska.
  • Kursen är kostnadsfri och ger 4 högskolepoäng, vilket normalt omfattar ca 100 timmar arbetsinsats.
  • Kursmaterial kommer distribueras i samband med kursen.

 

Kursen kommer att ges under hösten 2022. 

Länk till kursplanen: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4MT075.pdf

Behörighet

Grundläggande behörighet för denna kurs är en kandidatexamen. Arbetslivserfarenhet inom relevant område för kursen ger också möjlighet att söka kursen. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett år av universitetsstudier på kandidatnivå.

Anmälan

Anmälan kan ske löpande fram till kursstart.

Jetro Pocorni berättar om kursen Robotsystem 1.

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmälan till Robotsystem 1

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Fortsätt genom att klicka på "Nästa steg".

Snart klar!

Vänligen kontrollera att de uppgifter du fyllt i stämmer innan du skickar in din anmälan:

Kurs: Robotsystem 1
Namn:
Personnummer:
Hemadress:
Stad:
Epost:
Telefonnummer:
Utbildning:

Arbetsgivare:
Anställningstid:
Kontaktperson:
Arbetsuppgifter:

Stämmer allt? Klicka i så fall på "Skicka in anmälan". Behöver du ändra något backar du genom att klicka på "Föregående steg".