Människor i industrilokal

Smart underhållsteknik för ledare

Smart underhåll innebär att använda avancerade teknologier och data för att optimera och effektivisera företagets underhållsprocesser. Genom att investera i denna kompetens kan du som ledare inte bara förstå och tillämpa de senaste innovationerna inom underhållsbranschen, utan även öka företagets produktivitet, minska kostnader och säkerställa långsiktig hållbarhet.

Kursen ger dig de verktyg och kunskaper som behövs för att navigera i den digitala eran och på så sätt kunna maximera företagets driftsäkerhet och prestanda.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som teknisk chef eller dig med en ledande position i ett producerande företag. Den är även lämplig för dig som ansvarar för underhåll och driftsäkerhet, till exempel i rollen som underhållsingenjör, underhållskoordinator eller underhållschef. Du kan även ha nytta av kursen om du ansvarar för och arbetar med övergripande hållbarhets-, kvalitets- och säkerhetsfrågor.

Innehåll

Kursen består av tre delar.

Del 1

Den första delen pågår under vecka 12–14 och fokuserar på tekniklösningar och hur dessa används för att uppnå smart underhåll. Du kommer att få praktisk förståelse för hur tekniken fungerar och vilka möjligheter och begränsningar den har. Vi beskriver även grunderna i prediktivt underhåll.

Del 2

Den andra delen pågår under vecka 15–17 och fokuserar på informationsbehov för smart underhåll och hur detta kan säkerställas med tekniklösningar. Du gör övningar där du får definiera vilken data och information som behövs för att planera, bereda, genomföra och följa upp smart underhåll och därefter identifiera hur du får tillgång till dessa data.

Del 3

Den tredje och sista delen, vecka 18–20 tar upp hur en digitaliseringsstrategi kan upprättas för underhållsorganisationen.

Följande moment ingår i kursen:

  • konceptet smart underhåll
  • tekniklösningar för realiserandet av smart underhåll samt dess möjligheter och begränsningar
  • underhållskoncept, underhållsstrategier och underhållssystem och hur dessa kan förverkligas med hjälp av tekniska lösningar
  • underhållets informationsbehov
  • metoder för definition och identifikation av informationsbehov
  • digital transformation och digitaliseringsstrategier

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmäl dig till Smart underhållsteknik för ledare

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.