Personer som sitter vid ett bord och pratar med varandra.

Tillämpad maskininlärning

I den moderna IT-världen har företagen ofta tillgång till stora mängder data som samlats in från kundhanteringssystem, webbtjänster, interaktion med kunder etc. Data i sig ger inte värde till företagen; vi måste ge mening till datan för att skapa värde. Data mining och maskininlärning är ett område inom datavetenskap med målet att ge mening till och lära från data.

Kursen kommer att fokusera på tillämpad maskininlärning, där vi lär oss vilka algoritmer och metoder som kan tillämpas på olika typer av data. Kursen ges i samverkan med Johan Hagelbäck, Head of AI, Fortnox

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar professionellt med programmering och utveckling – oavsett bransch eller sektor. Du kanske finns inom industrin, IT-sektorn eller ett större företag inom en helt annan bransch, du kanske arbetar som IT-konsult eller på en utvecklingsavdelning inom ett företag. Du har en del erfarenhet av programmering med dig i bagaget.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Övervakad inlärning, olika typer av data och databehandling
  • Algoritmer för hantering av textdokument
  • Algoritmer för hantering av data med numeriska och kategoriska attribut
  • Neurala nätverk
  • Djupinlärning för bildigenkänning

Denna kurs är utvecklad inom projektet expertkompetens för sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt och finansieras av KK-stiftelsen. Kursen erbjuds även genom projektet Smart industri steg 2

Anmäl dig till Tillämpad maskininlärning

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.