Ett klassrum bakifrån med studenter vid bord i flera rader. En lärare står vid whiteboarden.

Tillämpad robotteknik

Tillämpad robotteknik behandlar industrirobotar och deras användning i industrin. Industrirobotar simuleras och programmeras i kursen.

Kursen tar upp robotars uppbyggnad och egenskaper, samt principer för användning i industrin utifrån olika principer. Kursen introduceras Industry 5.0, som är en människocentrerad vision om industrin som kompletterar den befintliga Industri 4.0-approachen.

Baserat på de krav som ställs på ett robotsystem kan dessa konfigureras utifrån olika tekniska utgångspunkter, hur de ska användas och metoder att skapa effektivitet. Vanligen förekommande utrustningar tas upp som anpassningar till olika arbetsprocesser och applikationer. Här kommer gripdon och sensorer in liksom processutrustningar in av olika slag.

I kursen tas faktorer för investering upp, liksom laborationer hur programmering kan hanteras.

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar med produktionssystem, automatisering och robotisering på olika nivåer som ansvarig för enskilda produktionslinjer, avdelningar eller har en roll som produktionsansvarig eller jobbar med produktionsutveckling. Kursen kommer främst att fokusera på tillverkande industri i tillämpningsexempel, men principer som tas upp kommer vara tillämpliga för ett flertal branscher inklusive konsultföretag som arbetar mot tillverkande industri.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

  • Uppbyggnad och egenskaper hos industrirobotar inom automation
  • Investeringsguide och parametrar för analys och värdering vid investering i robotsystem
  • Laborationer i programmering med industrirobotar

Under kursen kommer deltagare uppmanas att bidra med en automatiseringsbaserade instuderingscase från företag där de är verksamma. Instuderingscase avrapporteras under kursens gång. Dessa tillsammans med utförda laborationer utgör examination av kursen. Vi kommer så långt möjligt vara flexibla med tider för de olika kursmomenten.

Undervisningsspråk: Svenska. Litteratur och vissa moment kan vara på engelska.

Kursen är kostnadsfri och ger 3 högskolepoäng, vilket normalt omfattar ca 80 timmar arbetsinsats.

Kursmaterial kommer distribueras i samband med kursen.

Tidsplan

Kursen pågår 16 oktober-16 november 2023. 

Kursplan & Förkunskapskrav

Länk till kursplanen: 
https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4MT080-1.pdf

Grundläggande behörighet på avancerad nivå inom maskinteknik eller motsvarande. Sökande som inte uppfyller detta krav kan genom att visa att de har motsvarande förkunskaper genom yrkeslivserfarenhet valideras som behöriga. Två års relevant yrkeslivserfarenhet motsvarar då ett års högskole- eller universitetsstudier på grundnivå.

Anmälan kan ske löpande fram till kursstart.

Jetro Pocorni berättar om kursen Tillämpad robotteknik (hette tidigare Robotsystem 1)

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmälan till Tillämpad robotteknik

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.