Människa framför maskin

Tillståndsövervakning och prediktivt underhåll

Ökad kunskap om tillståndsövervakning och prediktivt underhåll kan hjälpa företag och organisationer att öka sin effektivitet, minska kostnader, förbättra driftsäkerheten och hållbarheten samt öka sin konkurrenskraft på marknaden. Det är en viktig del av modern teknisk och industriell verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som yrkesverksam som på olika sätt arbetar med tillståndsövervakning och prediktivt underhåll exempelvis som underhållsingenjör, underhållstekniker, underhållschef och produktionschef eller liknande.

Innehåll

Kursen består av fyra delar.

Del 1

I den första delen fokuserar vi på de centrala begreppen inom underhållsstrategier såsom tillståndsövervakning och prediktivt underhåll. Hur kan dessa strategier bidra till företagets hållbarhetsarbete och hur man kan etablera program för tillståndsövervakning och prediktivt underhåll.

Del 2

Den andra delen fokuserar på att bygga den teoretiska basen kring tillståndsövervakning. Olika tekniker inom tillståndsövervakning kommer att undersökas. Det kommer att övas teoretiskt på identifiering av problem och avvikelse i tillståndsövervakningssignaler. 

Del 3

I den tredje delen av kursen sker praktiskt arbete. Olika tekniker kommer att användas för att upptäcka och diagnostisera olika problem. Vi kommer att arbeta med hur man väljer lämpliga specifikationer och krav för sensorer och datainsamlingssystem.

Del 4

Kursen avslutas med den fjärde delen där projektarbetet som handlar om att etablera tillståndsövervakningssystem i en underhållsorganisation redovisas och diskuteras.

Följande moment ingår i kursen:

  • Underhållsstrategier som tillståndsövervakning, tillståndsbaserat underhåll och prediktivt underhåll.
  • Olika tekniker för tillståndsövervakning.
  • Hur tillståndsövervakning kan påverka företagets hållbarhetsarbete och lönsamhet.
  • Hur man identifierar fel och skador genom att analysera tillståndsövervakningssignaler.
  • Specifikationer av sensorer och datainsamlingssystem.
  • Hur man etablerar ett tillståndsbaserat/tillståndsövervakningssystem.

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmäl dig till Tillståndsövervakning och prediktivt underhåll

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Fortsätt genom att klicka på "Nästa steg".

Snart klar!

Vänligen kontrollera att de uppgifter du fyllt i stämmer innan du skickar in din anmälan:

Kurs: Tillståndsövervakning och prediktivt underhåll
Namn:
Personnummer:
Hemadress:
Stad:
Epost:
Telefonnummer:
Utbildning:

Arbetsgivare:
Anställningstid:
Kontaktperson:
Arbetsuppgifter:

Stämmer allt? Klicka i så fall på "Skicka in anmälan". Behöver du ändra något backar du genom att klicka på "Föregående steg".