Programmerare framför datorn

Digitalisering och IT

Är du arbetsgivare och vill utveckla din personal inom digitalisering och IT? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som passar just er organisation och era kompetensbehov. En skräddarsydd utbildning kallas för uppdragsutbildning och beställs och bekostas av dig som arbetsgivare.

Sveriges strategi för nyindustrialisering, Smart industri, fäster stor uppmärksamhet kring design, innovation, problemlösning och digitalisering. Strategin fokuserar på bland annat Industri 4.0, hållbar produktion och inte minst kunskapslyft för industrin. Kopplat till detta vill vi hjälpa er att bygga rätt kompetens.

Vill du få uppdaterad information om nya kurser och kurstillfällen och annat som pågår inom området så prenumerera på vårt nyhetsbrev om digitalisering och IT.

Skräddarsydd utbildning

Vi kan självklart skräddarsy en utbildning utifrån era behov. Utbildningen blir då specialutformad för just er och vi genomför den på ett sätt som passar er verksamhet. Det kan vara allt från en enstaka föreläsning till ett flerårigt program. Detta kallas för uppdragsutbildning och är något som beställs och bekostas av er som arbetsgivare.

När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt för att möta just era behov.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som är kopplad till er vision och era mål. Med en sådan analys som grund kan vi tillsammans utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.

Ett flexibelt upplägg

En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Utbildningen kan ges på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.

Du som arbetsgivare bestämmer om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng (högskolepoäng) eller bara ett intyg.

Vill du veta mer?

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor? Eller är du intresserad av att skräddarsy en utbildning? Kontakta oss så berättar vi mer. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan.

Relaterade projekt