Optikerundersökning

Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik

Linnéuniversitetet öppnar nya möjligheter för optiker och andra yrkesverksamma inom ögonvård att utveckla sin karriär.

Denna kurs ingår i ett utbildningsblock som kan leda till rekvisitionsrätt för optiker.

Ett högkvalitativt innehåll, innovativa pedagogiska metoder, lite resande och ett organiserat schema gör det möjligt att studera och arbeta samtidigt.

Mål

Efter utbildningen kommer deltagarna kunna:        

 • Beskriva och reflektera över generella farmakologiska principer
 • Beskriva och reflektera över hur olika läkemedel interagerar
 • Beskriva och förklara hur läkemedel kan påverka ögat negativt
 • Beskriva, välja lämpliga och använda diagnostiska läkemedel vid
  ögonundersökningar
 • Undersöka och utvärdera ögats topografi och aberrationer
 • Undersöka och evaluera ögats främre segment inklusive gonioskopering
 • Undersöka och evaluera linsen och glaskroppen
 • Undersöka och evaluera ögats tryck med olika typer av tonometrar
 • Undersöka och evaluera ögonbotten med avancerad undersökningsteknik som till exempel Volklins, binokulär indirekt och lasertekniker
 • Undersöka och evaluera synfältet

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • Generella farmakologiska principer (t ex farmakokinetik)
 • Hur läkemedel kan påverka varandra
 • Bieffekter orsakad av okulära diagnostiska läkemedel
 • Olika diagnostiska läkemedel och dess användning
 • Undersökning av ögats topografi och aberrationer
 • Användandet av Gonioskopilins och Volklins
 • Synfältsundersökningar och tryckmätningar
 • Lasertekniker för undersökning av ögonbotten

Genomförande

Kursen inleds med självstudier, övningar, teoretisk genomgång och demonstrationer. Den teoretiska genomgången sker genom olika undervisningsformer som till exempel fallbeskrivningar och föreläsningar. Studenterna ges möjlighet till att träna sina kliniska färdigheter på lärosätet men förväntas också träna på egen hand.

 

Praktisk information

Längd:

7,5 hp, 10 veckor

Start:

Kursen startar varje år vecka 3.

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

17 000 kr

Anmälan:

Intresseanmälan skickas till Pauline Johansson som är kontaktperson för kursen. 

Plats: 

Semidistans. Onlineföreläsningar varje måndag, på plats i Kalmar vid tre tillfällen för klinisk övning.

Målgrupp:

Optiker och andra yrkesverksamma inom ögonvård.