Samtalsterapi

Interpersonell psykoterapi, nivå A och B

Denna utbildning ger dig förståelse för hur du kan använda dig av interpersonell psykoterapi, IPT, som en metod i ditt dagliga arbete. Interpersonell psykoterapi, 15 hp,  är ackrediterad av Psykologförbundet som två specialistkurser.  Efter genomförd och godkänd utbildning kan du ansöka om att bli certifierad IPT-terapeut mot vuxna och tonåringar.

IPT/IPT-Adolecents (Interpersonell psykoterapi för vuxna och ungdomar) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD med flera.

Metoden kan med modifieringar användas för ungdomar, familjer, par och vid gruppbehandling. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl som barn och unga.

Praktisk information

Längd:

Nivå A: 7,5 hp teori under 13-16 maj 2024

Nivå B: 7,5 hp klinisk träning där handledning sker digitalt under två terminer (2024-09-01 till 2025-06-05).

Start:

Kursen startar 13 maj 2024.

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

51 000:- (ex moms)
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda

Plats: 

Undervisning sker på Linnéuniversitetet i Växjö medan handledning sker digitalt.

Antagningskrav:

För att kunna gå kursen behöver du vara legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller ha minst grundläggande utbildning i psykoterapi (före detta steg I).

 

Anmäl dig till Interpersonell psykoterapi A och B

Min närmsta chef har godkänt min anmälan.
Jag uppfyller antagningskraven

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.