Kvinna med långt vitt hår, svarta glasögon, grön skjorta och ett vitt linne sitter och arbetar på sin dator i hemmiljö. Till höger om datorn ligger ett block och en penna.

Socialt arbete med arbetsmarknadspolitik i kommuner

Institutionen för socialt arbete erbjuder en unik utbildning till yrkesverksamma inom området kommunal arbetsmarknadspolitik. Genom teoretiska perspektiv, aktuell forskning och exempel på arbetsmetoder får du som kursdeltagare en introduktion och fördjupning till den kommunala arbetsmarknadspolitiken som forsknings- och praktikfält.

Kursens upplägg är anpassat till möjligheten att arbeta samtidigt. Du kan studera och examinera när du vill på dygnet och i den takt som passar dig. Du kan läsa kursen helt självständigt men också ihop med kollegor eller som en hel arbetsgrupp. Att göra det tillsammans med kollegor ger en fantastisk möjlighet att diskutera kursens innehåll i relation till det dagliga arbetet.

Mål

Efter kursen förväntas du:

  • Ha en fördjupad kunskap om begrepp, teoretiska perspektiv och aktuell forskning inom kommunal arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder
  • Analysera kommunala arbetsmarknadsåtgärder utifrån dess socialpolitiska, organisatoriska och professionella sammanhang,
  • Kritiskt granska kommunala arbetsmarknadsåtgärder – utifrån det aktuella kunskapsläget och problemställningar

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delmoment:

  1. Kommunala arbetsmarknadsinsatser: Fältets framväxt, institutionalisering och kontext.
  2. Effekter – Vad vet vi om arbetsmarknadsinsatsers påverkan?
  3. Metoder inom kommunala arbetsmarknadsinsatser.
  4. Relationer, möten och samtal – hur påverkar det arbetsmarknadsinsatser?

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och består av 21 inspelade föreläsningar med forskare som är specialiserade på kommunal arbetsmarknadspolitik, försörjningsfrågor och socialt arbete med utsatta grupper. Utöver dessa föreläsningar finns också aktuell forskning att läsa och som fördjupar men också kontextualiserar föreläsningarna. Nästan all kurslitteratur går att ladda ner från biblioteket med de inloggningsuppgifter som du får när du registrerar dig på kursen.

Eftersom kursen är webbaserad har du som student själv möjligheten att påverka din studietakt så att den passar dig och din arbetsplats. Att studera samtidigt som du arbetar är en unik möjlighet att integrera praktisk och forskningsbaserad kunskap. Kursen spänner över flera områden exempelvis den kommunala arbetsmarknadspolitikens historiska framväxt, effektmätningar av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, specifika metoder som prövas inom området och forskning om kommunikation och bemötande i relation till deltagare.

Mer information om kursen hittar du i studieguiden. 

Praktisk information

Längd:

Du har ett år på dig att avsluta kursen, men det finns möjlighet att få förlängd tid. 

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

3500 kr/deltagare

Anmälan

Anmäl dig genom att höra av dig till Henrik Örnlind, kursansvarig. Observera att det är din arbetsgivare som blir beställare av kursen.

Plats: 

Distans

Målgrupp/Behörighet:

Yrkesverksamma inom kommunal arbetsmarknadspolitik. Behörighetskrav för utbildningen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från högskola eller universitet.