Två personer som sitter bredvid varandra

Våld ur ett livsloppsperspektiv

Kursen intar ett brett perspektiv på våld och har som syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen av; våld, våldsrelationer, våldskontexter och våldets konsekvenser.

Mål

Målet för kursen är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och bidra med fördjupad kunskap om våld.

Innehåll

Ett särskilt fokus riktas mot välfärdsstatens ansvar för att motverka och förebygga våld och tillhandahålla stöd och hjälp till såväl de som har utsatts för våld som de som utövar våld.

  • Hur kan detta arbete göras på bästa sätt?
  • Vad säger forskningen?
  • Vilka erfarenheter och utmaningar lyfts fram från professionella?

Genomförande

Kursen genomförs dagtid och kommer huvudsakligen att vara digital, men innefattar också några fysiska träffar i Växjö.

Praktisk information

Längd och studietakt:

15 hp, halvfart.

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

Kontakta oss för offertförfrågan. 

Anmälan

Anmäl dig genom att höra av dig till Max Hansson, kursansvarig. Observera att det är din arbetsgivare som blir beställare av kursen.

Plats: 

Distans med några fysiska träffar på campus i Växjö. 

Målgrupp:

Kursen riktar sig till professioner som arbetar med våldsfrågor och som möter våldsutsatta och våldsutövare i sin verksamhet, t.ex. verksamma inom; socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola, migrationsverket och ideella organisationer.