Lastfartyg

Marin Auditering

Kursen riktar sig till blivande ISM auditörer och de som i övrigt är involverade i säkerhets- och miljöledningssystem inom sjöfarten.

Innehåll

Marin Auditering är Sjöfartshögskolans auditledarutbildning. Kursen avser att ge den som skall arbeta med intern/externauditering erforderliga kunskaper. Utbildningen består av föreläsningar, manualgranskning samt ett antal fallstudier/övningar som utföres i grupp. ISM kodens olika regler penetreras och kursdeltagarna får praktisera auditprocessen, d.v.s. gå igenom planering, rutiner vid olika typer av möten ingående i auditen, formulering och presentation av avvikelser samt författandet av en auditrapport. 

Praktisk information

Längd: 3,5 dagar

Pris: Endast som uppdragsutbildning mot offert.

Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

Anmälan:

Anmälan gör du via formuläret längst ner på denna sidan. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats:
Kalmar.

Antagningskrav:

Inga särskilda. 

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.