Studenter på UB.

Studera på avancerad nivå

Vill du lära dig mer, specialisera dig eller fördjupa dina kunskaper ytterligare? Att läsa vidare på avancerad nivå på en fristående kurs, en master- eller magisterutbildning är ett sätt att ta dina kunskaper till ytterligare en nivå. Fördjupade kunskaper kan vara attraktiva både för en framtida arbetsgivare och för en eventuell karriär som forskare.

För att vara behörig att läsa en utbildning på avancerad nivå krävs det oftast att du har en examen på grundnivå, men för att läsa fristående kurs på avancerad nivå kan det ibland räcka med 90 högskolepoäng inom samma ämne som kursen ges inom. Därutöver anges det oftast särskilda behörighetskrav för de olika programmen eller kurserna. Se varje utbildnings förkunskapskrav för korrekt behörighet.

Examen

Program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen (60 hp) eller till en masterexamen (120 hp). En del program leder till en yrkesexamen. Det är också möjligt att sätta ihop en examen på avancerad nivå utifrån studier på fristående kurs. Vissa examen ger behörighet att söka till forskarutbildning.

Anmälan

Anmälan till utbildningar på avancerad nivå görs på antagning.se. Var noga med att titta efter sista anmälningsdatum på de utbildningar du är intresserad av. Utbildningarna kan ha sista anmälningsdag den 15 januari, 15 mars eller 15 april.

Varför ska jag läsa en master- eller magisterutbildning?

"Det där med master- eller magisterutbildning låter ju klokt, men varför egentligen? Kommer jag att få lättare att få jobb?" Lena-Maria Aronsson, studievägledare, svarar på vanliga frågor om master- och magisterutbildningar.

Program på avancerad nivå

Kurser på avancerad nivå

Vi erbjuder ett stort antal kurser på avancerad nivå. Sök själv fram de kurser du är intresserad av via ämne i vårt utbildningssök. Våra kurser på avancerad nivå.