Studenter på UB.

Master- och magisterprogram

Vill du lära dig mer, specialisera dig eller fördjupa dina kunskaper ytterligare? Att läsa vidare på en master- eller magisterutbildning är ett sätt att ta dina kunskaper till ytterligare en nivå. Fördjupade kunskaper kan vara attraktiva både för en framtida arbetsgivare och för en eventuell karriär som forskare.

För att vara behörig att läsa en utbildning på avancerad nivå krävs det oftast att du har en examen på grundnivå. Därutöver kan det anges särskilda behörighetskrav för de olika programmen eller kurserna. Se varje utbildnings förkunskapskrav för korrekt behörighet.

Examen

Program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen (60 hp) eller till en masterexamen (120 hp). En del program leder till en yrkesexamen. Vissa program ger behörighet att söka till forskarutbildning.

Anmälan

Anmälan görs på antagning.se. Var noga med att titta efter sista anmälningsdatum på de utbildningar du är intresserad av. Utbildningarna kan ha sista anmälningsdag den 15 januari, 15 mars eller 15 april.

Utbildningar på avancerad nivå

Kurser på avancerad nivå

Vi erbjuder över 400 kurser på avancerad nivå. Sök själv fram de kurser du är intressad av via ämne i vårt utbildningssök. Sök kurs på avancerad nivå

Varför ska jag läsa en masterutbildning?

"Det där med masterutbildning låter ju klokt, men varför egentligen? Kommer jag att få lättare att få jobb?" Lena-Maria Aronsson, studievägledare, svarar på vanliga frågor om master- och magisterutbildningar.

Vad är skillnaden mellan en master och en magister?

- En magister består av 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, här ingår ett självständigt arbete om 15hp. En magisterexamen benämns Degree of Master (60 credits). En masterutbildning är på 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och du gör ett självständigt arbete på 30hp. Denna examen benämns Degree of Master (120 credits).

Vad ska man ha för förkunskaper?

- För att få söka ett magister- eller mastersprogram måste du tagit en kandidat- eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (hp). Det måste ingå ett självständigt arbete om minst 15hp i din examen. Ibland kan det dessutom krävas att du läst specifika kurser för att få börja ett mastersprogram.

Vad innebär det att läsa på avancerad nivå, vad är den stora skillnaden mot att läsa på grundnivå?

- Inom högskolan finns tre nivåer som du kan studera på, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Nivåerna bygger på varandra, exempelvis krävs en examen på grundnivå för att gå vidare på avancerad nivå.

Varför ska man läsa en masterutbildning?

- En mastersutbildning ger dig en fördjupad spetskompetens och ger dig konkurrenskraft på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Det kan också skapa möjligheter att byta arbetsområde. Siktar man på att göra karriär, erhålla höga befattningar och/eller arbeta internationellt så är det särskilt viktigt att satsa på en mastersutbildning. En mastersutbildning ger även möjligheter för att kunna gå vidare till forskarstudier.

Varför ges många masterutbildningar på engelska? Kan man välja vilket språk man vill läsa utbildingen på?

- När du söker ett mastersprogram anges vilket språk utbildningen ges på. Många av våra mastersprogram riktar sig både till nationella och internationella studenter därför ges många av våra mastersprogram på engelska.