Linnéuniversitetets programkatalog på grund- och avancerad nivå höstterminen 2020 och vårterminen 2021

Beställ programkatalogen till din skola

Beställ Linnéuniversitetets programkatalog till din gymnasieskola eller Komvux! Katalogen innehåller program på grundnivå respektive program på avancerad nivå för hösten 2020 och våren 2021.