Studenter som pratar

Så funkar universitetsstudier

En universitetsutbildning ger dig möjlighet att utbilda dig för framtiden. Du läser på campus eller distans. Inom många utbildningar har du chans att läsa en del utomlands som utbytesstudent. Dessutom får du göra det tillsammans med andra som har samma mål och intressen som du.

Universitetsstudier innebär:

  • Mycket eget ansvar då du inte kommer ha lika mycket schemabunden tid jämfört med gymnasiet. Du får disponera över din egen tid i större utsträckning. 
  • Möjllighet att fokusera på ett ämne i taget. Du läser färre kurser och inte lika många ämnen samtidigt. 
  • Hantering av stora textmängder. Även texter på engelska kan förekomma. 

Undervisning och tentamen

All utbildning på universitetet är uppbyggd av kurser. Kursernas längd mäts i högskolepoäng (hp). En termin är 30 hp och ett läsår 60 hp vid heltidsstudier. Kurserna kan vara olika långa. Du hittar information om antal poäng i kursens kursplan.

Du kan välja att läsa kurserna i ett färdigutformat program eller själv kombinera fristående kurser som intresserar dig. Program och kurser ges både på hel- och deltid, både på plats på universitetet och på distans.

Prov på universitetet kallas för tentamen, eller mer vardagligt ”tenta”. Det finns flera olika typer av tentor, till exempel salstenta, hemtenta, muntlig tenta och inlämningsuppgift. Ibland kan det också vara ett grupparbete eller en redovisning. De flesta kurser på universitetet avslutas med en tenta av något slag. Om din tenta blir underkänd har du rätt att skriva igen - med andra ord göra en ”omtenta”.

Undervisningsformer

Under din utbildning kommer du få ta del av olika typer av undervisningsformer och självständigt arbete. 

  • Föreläsningar är en vanlig undervisningsform där en föreläsare eller lärare pratar om ett ämne.
  • Seminarier innebär att en mindre grupp studenter träffar en lärare för att diskutera ett ämne. Du förbereder dig genom att läsa in dig på ämnet i förväg.
  • Laborationer är vanligt inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Du utför praktiskt det du tidigare lärt dig i teorin. 
  • Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ingår i till exempel vård- och lärarutbildningarna. Du är på en arbetsplats och tränar din framtida yrkesroll. 
  • Grupparbete löser du tillsammans med andra i grupp. Exempelvis skriva en rapport eller förbereda en laboration. 
  • Självstudier innebär att du läser kurslitteratur och förbereder dig inför tentor.

Andra vanliga studieformer

Två studenter som sitter med datorer i knät

Distansstudier

Kanske vill du börja plugga men inte flytta? Kanske vill du fortsätta jobba och samtidigt vidareutbilda dig? Att studera på distans kan gå till på flera olika sätt, på denna sida kan du läsa allt om hur det funkar att plugga på distans

Utlandsstudier

Utlandsstudier kan vara ett sätt att sticka ut när du ska konkurrera om framtida jobb och forskningsplatser. Genom att göra världen till ditt universitet kan du få ett internationellt perspektiv utöver det vanliga. Här har vi samlat information om vilka internationella möjligheter som finns vid Linnéuniversitetet

Studera med olika behov

Studera som förälder

På universitetet finns studenter i olika åldrar och med många olika familjesituationer. På Studera.nu kan du hitta bra information för dig som har barn och studerar, t.ex. att du som förälder har möjlighet att få ett tilläggsbidrag från CSN under tiden du studerar.

Jenny berättar hur det är att studera som förälder.

Studera med funktionsnedsättning

Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Till exempel anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer. Stödet diskuteras och planeras tillsammans med en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Allt stöd är individuellt och anpassas efter dina behov i studiesituationen. Läs mer om det stöd vi kan erbjuda för dig med en funktionsnedsättning.

Vanliga frågor