Studenter på föreläsning

Att studera på universitet

En universitetsutbildning ger dig möjlighet att utbilda dig för framtiden. Du läser på campus eller distans. Inom många utbildningar har du chans att läsa en del utomlands som utbytesstudent. Dessutom får du göra det tillsammans med andra som har samma mål och intressen som du.

Undervisning och tentamen

All utbildning på universitetet är uppbyggd av kurser. Kursernas längd mäts i högskolepoäng (hp). En termin är 30 hp och ett läsår 60 hp vid heltidsstudier. Kurserna kan vara olika långa. Du hittar information om antal poäng i kursens kursplan.

Du kan välja att läsa kurserna i ett färdigutformat program eller själv kombinera fristående kurser som intresserar dig. Program och kurser ges både på hel- och deltid, både på plats på universitetet och på distans.

Prov på universitetet kallas för tentamen, eller mer vardagligt ”tenta”. Det finns flera olika typer av tentor, till exempel salstenta, hemtenta, muntlig tenta och inlämningsuppgift. Ibland kan det också vara ett grupparbete eller en redovisning. De flesta kurser på universitetet avslutas med en tenta av något slag. Om din tenta blir underkänd har du rätt att skriva igen - med andra ord göra en ”omtenta”.

Undervisningsformer

Under din utbildning kommer du få ta del av olika typer av undervisningsformer och självständigt arbete. 

  • Föreläsningar är en vanlig undervisningsform där en föreläsare eller lärare pratar om ett ämne.
  • Seminarier innebär att en mindre grupp studenter träffar en lärare för att diskutera ett ämne. Du förbereder dig genom att läsa in dig på ämnet i förväg.
  • Laborationer är vanligt inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Du utför praktiskt det du tidigare lärt dig i teorin. 
  • Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ingår i till exempel vård- och lärarutbildningarna. Du är på en arbetsplats och tränar din framtida yrkesroll. 
  • Grupparbete löser du tillsammans med andra i grupp. Exempelvis skriva en rapport eller förbereda en laboration. 
  • Självstudier innebär att du läser kurslitteratur och förbereder dig inför tentor.

Andra vanliga studieformer

Studier hemma

Studera flexibelt och på distans

Kanske vill du kunna bo kvar på din hemort men ändå börja en heltidsutbildning? Kanske vill du fortsätta jobba och samtidigt vidareutbilda dig? Att studera på distans kan gå till på flera olika sätt. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Digitala utbildningar ges via nätet, antingen utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar. Fördelen med detta är flexibiliteten, vilket passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera.

Utbildningar som ges på lärcentra har obligatoriska träffar på studieorten. Studenter från flera orter träffas på videokonferens för att delta i föreläsningar eller seminarier. Fördelen med att läsa via lärcentra är att du har möjlighet att träffa andra studenter på orten och få stöd från lärcentrumets personal.

Utlandsstudier

Som student vid Linnéuniversitetet finns stora möjligheter till utbytesstudier vid universitet utomlands. Utbytesstudier innebär att Linnéuniversitetet har utbytesavtal med andra universitet. Linnéuniversitetet har en avdelning för internationella relationer som kan hjälpa dig med alla frågor du har.

Utlandsstudier kan vara ett sätt att sticka ut när du ska konkurrera om framtida jobb och forskningsplatser. Genom att göra världen till ditt universitet kan du få ett internationellt perspektiv utöver det vanliga.

Elitidrott och studier – dubbla karriärer

Är du elitidrottare och vill studera? Linnéuniversitetet erbjuder många möjligheter att kombinera din elitsatsning med studier på våra olika program. Här hittar du allt du behöver veta.

Studera med olika behov

Studera som förälder

På Linnéuniversitetet finns studenter i olika åldrar och många olika familjesituationer. Nedan följer information för dig som har barn och studerar.

Skötbord

I Kalmar finns skötbord i universitetsbiblioteket på plan 0. I Växjö hittar du skötbord på ett flertal ställen: i hus D på plan 0, i hus F, H, J, K1, K2, L, M, N och P på plan 1, samt i universitetsbiblioteket på plan 1.

Tilläggsbidrag från CSN om du studerar och har barn

Om du studerar och har barn under 18 år kan du få så kallat tilläggsbidrag från CSN. Det gäller även om du studerar deltid. Läs mer på CSN:s webbplats http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/barn-1.2569

Studera med funktionsnedsättning

Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Till exempel anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer. Stödet diskuteras och planeras tillsammans med en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Allt stöd är individuellt och anpassas efter dina behov i studiesituationen. Läs mer om det stöd vi kan erbjuda.