studenter sitter på en trappa

Validering av kunskap och kompetens

Vill du få din kompetens erkänd och dokumenterad har du möjlighet att validera din kunskap och dina kvalifikationer.

Vad är validering?

Validering innebär att kartlägga och bedöma en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när individen har fått dem. När man validerar jämför man individens kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen.

Man validerar för att kunna bedöma vad en individ kan räkna in i en utbildning och vad individen saknar, så att personen får möjlighet att komplettera sin utbildning.

Vem kan få sin kompetens validerad?

  • Du som är intresserad av Linnéuniversitetets utbud av utbildningar och kurser.
  • Du som har en utländsk utbildning och vill komplettera med studier för den svenska arbetsmarknaden.
  • Du som är anställd och vill stärka din ställning på arbetsplatsen.
  • Du som har arbetslivserfarenhet, men saknar intyg eller examen från ett universitet.

Syftet med valideringen är att:

  • Få formella bevis på din kompetens.
  • Kunna påbörja studier på rätt nivå.
  • Få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier.
  • Öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
  • Öka din möjlighet till arbete inom ditt kompetensområde.

Hur går en validering till?

Du som är intresserad av att få din kunskap och dina kvalifikationer validerade kontaktar universitetet. Du blir då erbjuden ett inledande samtal för att kartlägga din kompetens.

En examinator vid universitetet prövar ditt ärende. Prövningen kan ske genom till exempel intervju, självskattning, praktisk eller teoretisk tentamen. Efter prövningen fattas ett beslut och du får besked om vad som gäller.

Är du redan antagen och registrerad som student och har tidigare kurser eller yrkeserfarenhet som du önskar medräkna är det istället ett Tillgodoräknande du ska ansöka om. Mer info hittar du här: https://lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande/

Hur lång tid tar en prövning?

Tiden beror på omfattningen av vad du önskar validera mot (en kurs eller en hel utbildning) samt vilka metoder som används för att säkerställa motsvarande kunskaper mot utbildningen/kursen/ämnets mål.

När kan man skicka in en ansökan?

Du är välkommen att skicka in en ansökan när som helst under året.

Är du intresserad av validering eller har frågor, kontakta Angelica Önder, samordnare för validering.