studenter sitter på en trappa

Validering av kunskap och kompetens

Om du har tidigare studier, yrkeserfarenhet eller andra meriter du önskar få erkända eller dokumenterade, finns det olika alternativ. Nedan hittar du information om vad validering är för något och hur du kan gå tillväga för att få dina tidigare kunskaper och kompetenser validerade.

Vad innebär validering?

Validering innebär en kartläggning av din kunskap och kompetens. När man validerar jämför man dina kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen. Validering görs för att  bedöma vad du kan räkna in i en utbildning och vad du saknar, för att få möjlighet att komplettera din utbildning. Genom validering kan du ta reda på om du kan ansöka om reell kompetens för behörighet och/eller meriter som kan tillgodoräknas och användas i en framtida examen. Du kan tillsammans med en studievägledare gå igenom vad du har, vad du kan läsa till och vilken examen du kan få.

Kontaktuppgifter till Linnéuniversitetets centrala studievägledare

Vem kan få sin kompetens validerad?

  • Personer som har en utländsk utbildning och vill komplettera med studier för den svenska arbetsmarknaden.
  • De som har arbetslivserfarenhet, men saknar intyg eller examen från ett universitet.
  • Anställd som vill stärka sin ställning på arbetsplatsen.

Särskilt urval

När du söker in till högskolestudier, kan du i undantagsfall antas genom särskilt urval. För att prövning ska ske krävs att du begär detta genom att göra en ansökan om prövning för särskilt urval. Blankett samt de handlingar du vill åberopa ska ha inkommit till antagningen vid Linnéuniversitetet senast sista anmälningsdag.

Mer om särskilt urval 

Reell kompetens för behörighet/undantag

Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten. Begreppet reell kompetens avser den samlade, faktiska kompetens som en individ har. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskolan.

Du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har motsvarande behörighet och om din samlade kompetens är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.

Mer om reell kompetens 

Tillgodoräknande

Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper och färdigheter som kan tillgodoräknas. Tillgodoräknande förutsätter att du är student vid Linnéuniversitet.

Mer om tillgodoräknande