studenter sitter på en trappa

Validering av kunskap och kompetens

Om du har tidigare studier, yrkeserfarenhet eller andra meriter du önskar får erkända eller dokumenterade, finns det olika alternativ.

Validering innebär en kartläggning av din kunskap och kompetens. Genom validering kan du ta reda på om du kan ansöka om reell kompetens för behörighet och/eller meriter som kan tillgodoräknas och användas i en framtida examen. Du kan tillsammans med en studievägledare gå igenom vad du har, vad du kan läsa till och vilken examen du kan få.

Du hittar kontaktuppgifter till Linnéuniversitetets centrala studievägledare här: https://lnu.se/utbildning/studera-vid-linneuniversitetet/studievagledning/.

Särskilt urval

När du söker in till högskolestudier, kan du i undantagsfall antas genom särskilt urval. För att prövning ska ske krävs att du begär detta genom att göra en ansökan om prövning för särskilt urval. Blankett samt de handlingar du vill åberopa ska ha inkommit till antagningen vid Linnéuniversitetet senast sista anmälningsdag.

För mer information, se: https://lnu.se/student/under-studierna/antagning/.

Reell kompetens för behörighet/undantag

Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten. Begreppet reell kompetens avser den samlade, faktiska kompetens som en individ har. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskolan.

Du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har motsvarande behörighet och om din samlade kompetens är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.

För mer information, se: https://lnu.se/student/under-studierna/antagning/

Tillgodoräknande

Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper och färdigheter som kan tillgodoräknas. Tillgodoräknande förutsätter att du är student vid Linnéuniversitet.

För mer information, se: https://lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande/