studenter sitter på en trappa

Validering av kunskap och kompetens

För dig som är registrerad student vid Linnéuniversitetet finns det möjlighet att få tidigare lärande validerat.

Validering innebär en kartläggning, bedömning och ett erkännande av din reella kompetens, det vill säga det kunnande och den kompetens som du har skaffat dig genom utbildning eller yrkesverksamhet.


Reell kompetens för behörighet

Även du som inte har rätt behörighet kan du ha möjlighet att läsa på universitet och högskola. Om du saknar formell behörighet för den utbildning som du har sökt till kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Mer om reell kompetens för behörighet


Reell kompetens för tillgodoräknande

För dig som är registrerad student vid Linnéuniversitetet finns möjlighet att få tidigare lärande validerat för tillgodoräknande av kurs på högskolenivå.
Det kan gälla tidigare studier, yrkesverksamhet eller andra meriter som du önskar få validerat för tillgodoräknande.

Syftet med validering är att du inte ska behöva studera en kurs som du redan har motsvarande kunskaper i.

Det är viktigt att du läser informationen som finns om tillgodoräkning innan du påbörjar ansökan om tillgodoräkning.

Mer om reell kompetens för tillgodoräknande 

 

Har du frågor om validering för tillgodoräknande av yrkesverksamhet kontakta validering@lnu.se