tre studenter som studerar med laptop

Under studierna

Här hittar du praktisk information för dina studier, till exempel om registrering, schema och kursplaner och appar som kan underlätta ditt liv som student.

Registrering, schema och kursplaner

Registrera dig

Du måste registrera dig på kursen du läser. Registreringsperioden är en vecka innan kursstart och under kursstartsveckan. Om du läser en distanskurs måste du registrera dig tidigt för att komma åt kursinformationen i MyMoodle. Logga in på Lnu.se/Student och registrera dig.

Hitta ditt schema

För att se ditt personliga schema loggar du in på Lnu.se/Student, därefter visas ditt schema direkt. Ser du inte ditt schema trots att du har loggat in kan du söka fram det via schemalänken.

Se din kursplan

Kursplanen beskriver hur din utbildning ser ut och vad den innehåller. Här hittar du också den litteratur du behöver.

Logga in på Lnu/student
Sök schema i TimeEdit
Hitta kursplaner

Tillgodoräknande av tidigare studier och arbetslivserfarenhet

Vem kan ansökan om tillgodoräknande?

För att ha rätt att ansöka och få sin ansökan bedömd måste man vara antagen till och bedriva studier vid Linnéuniversitetet.

Vad kan jag tillgodoräkna mig?

Som student har du rätt att tillgodoräkna dig tidigare godkända studier vid svensk högskola eller vid högskola utomlands. Även kunskaper och färdigheter förvärvade genom yrkesverksamhet kan tillgodoräknas.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna mig något i en utbildning?

Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har påbörjat dina studier vid Linnéuniversitetet, det vill säga när du har fått ditt antagningsbesked, tackat ja till platsen och registrerat dig. Ansökan om tillgodoräknande görs på blankett se länk nedan. Vad ansökan ska innehålla samt vilka handlingar som ska bifogas framgår av blanketten.

Var lämnar jag in ansökan om tillgodoräknande?

Din ansökan ska du skicka till tillgodo@lnu.se alt till Registrator, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö. Märk gärna kuvertet ”Tillgodoräknande”.

Hur fungerar det med studiemedel vid tillgodoräknande?

Du får inte studiemedel från CSN för tillgodoräknade högskolepoäng. Du meddelar själv alla förändringar direkt till CSN.

Hur hanteras min ansökan och när får jag besked?

Din ansökan bedöms av ansvarig Fakultet/Institution. Normalt sett är handläggningstiden upp till en månad. När beslut har fattats skickas en kopia av beslutet till dig via e-post eller post.

Hur dokumenteras beviljade tillgodoräknanden?

Alla beviljade tillgodoräknanden registreras i Ladok. I vissa fall registreras tillgodoräknandet först när resterande delar av en kurs/delkurs har genomförts.

Kan jag överklaga ett beslut om tillgodoräknande?

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Information om hur du går till väga får du i samband med beslutet.

Mer information kring tillgodoräknande och hanteringen vid Linnéuniversitet hittar du i de lokala reglerna.

Kontakta oss

Handläggare tillgodoräknande: 

Hampus Delborn
Tel. 0480-44 60 54
E-post: tillgodo@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Ansvarar för:
Fakulteten för teknik
Fakulteten för samhällsvetenskap
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Fakulteten för Konst och humaniora
Ekonomihögskolan

Vivian Lakaw

Tel. 0470-70 88 72
E-post: tillgodo@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Ansvarar för:
Lärarutbildningen

Passerkort

När du är registrerad på en kurs eller ett program har du rätt att skaffa ett passerkort för att komma in i universitetets lokaler utanför vanliga öppettider. Kortet kan du också använda för att komma in i universitetets allmänna datasalar och för utskrift.

Passerkortet ger dig även tillgång till biblioteket under tiderna för meröppet på biblioteket. (läs mer om meröppet här: https://lnu.se/ub/pa-biblioteket/meroppet/

Skaffa passerkort i Kalmar

I fotokiosken på bottenvåningen i Västergård i Kalmar kan du logga in och beställa ditt passerkort till de beröringsfria passersystemen i Kalmar.

För att kunna logga in på fotokiosken använder du ditt användarnamn och ett så kallat radiuslösenord. Du kan hämta ut ditt radiuslösenord via http://myaccount.lnu.se där du loggar in med lnu\ditt användarnamn och ditt lösenord du fick med ditt studentkonto. Om du har problem att hämta ut ditt radiuslösenord kan du kontakta IT-avdelningens Studentsupport.

Efter några dagar kan kortet hämtas hos IT-avdelningens studentsupport i Kalmar mot uppvisande av giltig legitimation. Vilken behörighet du har på ditt passerkort bestäms av din institution.

Skaffa passerkort i Växjö

Är du student i Växjö skaffar du passerkort i Infocenter i hus H. För att få ett passerkort behöver du ha med dig legitimation.

Ladda ner våra appar för Android och iPhone

Genom apparna kan du få notiser i mobilen som ett komplement till studentwebben. Du hittar våra lokaler och om du vill nå någon i personalen kan du enkelt söka i appen.

Funktioner på studentwebben och i apparna
Förutom att du får upp ditt schema när du loggar in så får du även pling i mobilen och notis på Lnu.se/Student bland annat när: du har en bok att hämta på biblioteket, det är ändringar i schemat, du behöver registrera dig på en kurs som du är antagen till.

På studentwebben har du även länkar till de kurser som du pluggar nu och som du har läst tidigare. Länkarna leder dig till kursens kursrum i lärplattformen MyMoodle.

IT-support, studentkonto, lösenord och PayEx-konto

Universitetets IT-tjänster och support 

Linnéuniversitetet erbjuder ett antal IT-tjänster för att underlätta för dig som student. Med ditt studentkonto (Lnu-konto) kan du bland annat komma åt tjänster som e-post, fillagring, utskrift/kopiering och nätverk (internet). 

Behöver du byta lösenord?

Om du har glömt lösenordet till ditt studentkonto eller behöver byta lösenord kan du följa någon av de två länkarna nedan.

PayEx-konto för utskrift och kopiering

För att kunna skriva ut, kopiera och skanna på universitetet behöver du ha ett PayEx-konto som du kopplar till ditt studentkonto.

IT-tjänster och support
Glömt lösenordet
Byt lösenord
Skapa PayExkonto och koppla det till mitt studentkonto

Anmäl dig till tentan

Anmälan till tentamen
Tentamensschema

Håll kontakt med samhälle och näringsliv

Ta tillfället i akt att samarbeta med en organisation eller företag när du skriver din uppsats, ditt exjobb eller gör praktik under studietiden.

Gå med i MyCareer

MyCareer är Linnéuniversitetets karriär- och jobbportal, där hittar du exjobb och arbete, men också information om olika event, arbetsmarknadsdagar, föreläsningar med mera.

Samarbeta med företag och organisationer
MyCareer

Mallar för examensarbete

Registrera och ladda upp din uppsats

Alla examensarbeten och självständiga arbeten av studenter vid Linnéuniversitetet ska registreras och bifogas i sin helhet i DiVA.

Publicera din uppsats i DiVA

Behöver du kontakta oss?

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta oss på universitetet.

Kontaktuppgifter till fakulteter och viktiga funktioner