Studenter vid hamnen i Kalmar

Internationella möjligheter

Vid Linnéuniversitetet ser vi internationalisering som en naturlig del av vår verksamhet. Här kan du läsa det mesta som är bra att veta om du är intresserad av utbytesstudier i ett annat land.

Genom att du som student får tillfälle att möta interkulturella perspektiv i din undervisning, i form av såväl samarbete med utländska studenter som kurslitteratur med internationella synvinklar och gästlärare från andra länder, ger vi dig möjlighet att öppna upp din kunskapshorisont för fler och nya utmaningar och ett bredare perspektiv på såväl dig själv som din omgivning. Med nya och mångfacetterade perspektiv ger vi dig alltså möjligheten att utvecklas såväl akademiskt som personligt och yrkesmässigt. På denna sida finner du de möjligheter som vi gärna ser att du tar del av under din studietid vid Linnéuniversitetet.

Studenter berättar

student i trappa

Jag blev bättre på att planera min tid

Jennifer studerar på marknadsföringsprogrammet. Under en termin deltog hon i projektet Study abroad – beyond it was great. Projektet syftar till att förbereda studenterna för en termin utomlands så att de får ut så mycket som möjligt av sina utlandsstudier.
– Innan vi åkte hade vi pre-­workshops med gästföreläsare som förberedde oss för kulturkrockar med mera. Vi hade även två coacher. Tillsammans med dem jobbade vi med vem man är idag och vem man vill vara i framtiden. Vi satte upp mål som vi skulle arbeta med under vår utbytestermin.

Jennifers främsta mål var att klara av sina kurser i skolan, men även att förbättra sina språkkunskaper genom att umgås med amerikaner och ta del av det amerikanska collegelivet så mycket som möjligt.

Under terminen på ett amerikanskt college hölls kontakten med coacherna genom regelbundna Skype-samtal. De påminde studenterna om målen de satt upp, och som vid hemkomsten följdes upp tillsammans med coachen.
– Jag blev bättre på att planera min tid för att klara av studierna, men också för att kunna umgås med mina vänner och få uppleva den amerikanska kulturen.

Jennifer tvekade aldrig att vara med i projektet. Chansen att få förbereda sig och få coachning under sin vistelse utomlands var något som verkligen lockade. Att valet föll på USA var självklart.
– Jag har bott i USA i ett år sedan innan. Jag älskade det och har alltid velat åka tillbaka dit för att studera.

– I framtiden vill jag jobba internationellt. Genom att ha upplevt olika kulturer och bott utomlands har jag fått erfarenheter som är bra att ha med i bagaget. Det är något man måste uppleva själv för att få förståelse för.

Internationella möjligheter på fakultet

Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolans verksamhet är till största delen lokaliserad i Kalmar och Växjö men vi finns också i Hultsfred och Ljungby. Vi värnar också våra internationella kontakter. Årligen har vi ca 450 inkommande utländska studenter samtidigt som ca 300 av våra egna studenter ger sig iväg på utlandsstudier hos någon av våra 400 partneruniversitet. Våra studenter utgör 80-90 procent av Linnéuniversitetets utbytesstudenter.

Läs mer om våra möjligheter till utbytesstudier på vår webbstudieplats MyMoodle

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Möjligheter till utlandsstudier vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Läs på vår webbstudieplats MyMoodle
Använd kursnyckeln "internationalisering" när du loggar in på MyMoodle.

Kontaktpersoner på institutionen för hälso- vårdvetenskap

Afrika: Gudrun Borgudd 0480-44 64 36
Asien, USA: Judy Chow 0470-76 75 45
Norden och övriga Europa: Anette Danielsson 0480-44 60 96


Studentmobilitet vid Fakulteten för hälso-och livsvetenskap

Fakulteten för konst och humaniora

Informationstillfälle om utlandsstudier
Ta chansen och åk på studier eller praktik i utlandet! Beroende på din studiesituation kan du vara iväg från en termin till ett helt år.

Du har mycket att vinna på att åka iväg utomlands genom dina studier. Du får möjlighet att utveckla dig akademiskt, få internationell erfarenhet och kompetens, knyta kontakter, få vänner för livet, utveckla dina språkkunskaper och växa i mötet med andra kulturer.

Fakulteten för konst och humaniora håller informationsmöten om utlandsstudier i oktober varje år, här går vi inte bara genom processen utan också faktorer för en lyckad studieperiod utomlands.

Internationella möjligheter vid FKH
Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med att se till att undervisningen är så internationell som möjligt. I denna strävan ingår bland annat att studenter och lärare har goda möjligheter att göra delar av sin utbildning eller tjänstgöring vid utländskt lärosäte eller vid annan utländsk institution.

Vi arbetar dessutom med att internationalisera på hemmaplan och som student vid vår fakultet har du därför stora möjligheter att få träffa lärare, forskare och studenter från andra kulturer och miljöer.

Läs mer om internationella möjligheter inom konst och humaniora.

Kontaktpersoner

Vi arbetar aktivt med att skapa en internationell miljö vid fakulteten, kontakta oss gärna för mer information eller frågor.

Fakulteten för teknik

Här möter du studenter, lärare och forskare från olika delar av världen. Vi har en lång tradition av internationella utbyten och har genom åren byggt upp ett stort antal samarbeten med universitet världen över. Tack vare dessa samarbeten har både studenter och personal stora möjligheter att studera, praktisera, forska eller undervisa utomlands.

Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land genom studier, fältarbete eller praktik.

Vi strävar också efter att ge våra utbildningar på hemmaplan en internationell profil och erbjuder i dag ca 200 kurser och över 20 program med engelska som undervisningsspråk.

Nämnden för lärarutbildning

Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet har du många möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands, bland annat genom ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande, men också möjligheten att ta vara på den mångkultur som finns på campus i Kalmar och Växjö. Vi hoppas att du tar tillfället att bygga på din interkulturella kompetens under dina studier genom att utnyttja en eller flera av de internationella möjligheterna!

Fakulteten för samhällsvetenskap

Våra utbildningar har internationell profil och möjligheterna till utlandsstudier är stora. På fakulteten för samhällsvetenskap är internationalisering ett självklart och betydande inslag i verksamheten. Fakulteten har en lång tradition av internationellt utbyte och målsättningen är att ha internationellt utbyte inom alla ämnen och utbildningsprogram.

Som student hos oss har du stora möjligheter till att studera, göra ditt examensarbete eller praktik utomlands. Då arbetsmarknaden blir allt mer internationell är det en värdefull erfarenhet att förlägga en del av sin studietid i ett annat land, antingen genom studier eller praktik.

Läs mer om våra möjligheter till utbytesstudier på vår webbstudieplats MyMoodle