Studenter vid hamnen i Kalmar

Studera utomlands

Som student vid Linnéuniversitetet finns det stora möjligheter till utbytesstudier. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som Linnéuniversitetet har utbytesavtal med.

Utbytesstudier


Information

Är du nyfiken på att åka på utbytesstudier? 

Nu är ansökningsomgång 2 öppen. Sista ansökningsdag är den 15 februari klockan 13.00, 2019. Ansökningsomgång 2 avser platser inom Europa samt med restplatser från ansökningsomgång 1. Ansökan avser utbytesstudier under höstterminen 2019 samt vårterminen 2020. Länken till platslistan och ansökan hittar du här. Läs igenom vår hemsida noggrant innan du skickar in din ansökan!

Vänligen se tider nedan för våra informationspass om utbytesstudier. Vi erbjuder även workshops samt chattillfällen, datum och tider ser du nedan. Du självklart också varmt välkommen att boka in ett möte ifall du har några frågor om utbytesstudier. Vänligen kontakta oss på Outexchange@lnu.se för mötesbokning eller vid frågor.


Informationsmöte

Växjö
16 januari klockan 12.00-13.00. Sal: Myrdal, H-huset. 

23 januari klockan 12.00-13.00. Sal: Weber, H-huset. (Passet är på engelska) 

30 januari klockan 12.00-13.00. Sal: Myrdal, H-huset. 

6 februari klockan 12.00-13.00. Sal: Webb-baserat informationsmöte, länk kommer inom kort

Kalmar
16 januari klockan 12.00-13.00, Hörsalen Falken

30 januari klockan 12.00-13.00. Sal: Hörsalen,Falken. (Passet är på engelska)

6 februari klockan 12.00-13.00. Sal: Webb-baserat informationsmöte, länk kommer inom kort.


Chattillfälle
Under chattillfället har du möjlighet att träffa en Internationell koordinator för att ställa frågor angående ansökan eller om utbytesstudier. Länk till chattillfällena nedan kommer inom kort. 

6 februari klockan 15.00-16.00

13 februari klockan 15.00-16.00

Workshops
Välkommen till vår Student Lounge i H-huset Växjö för våra workshops. Besök vår workshop ifall du behöver hjälp med din ansökan. 

23 januari klockan 13.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö)

30 januari klockan 13.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö) samt Info-center, Falken (Kalmar). 

6 februari klockan 13.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö)

11 februari klockan 12.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö)

12 februari klockan 12.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö)

13 februari klockan 12.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö)

14 februari klockan 12.00-14.00. Student Lounge, H-huset (Växjö)

Ansökningsomgångar under ett akademiskt år
 

Ansökningsomgång 1 med platser utanför Europa (oktober-november). För utbytesstudier under hösten och våren för nästkommande akademiska år utanför Europa.

Ansökningsomgång 2 med platser inom Europa samt restplatser från ansökningsomgång 1 (januari-februari). För utbytesstudier under hösten och våren för nästkommande akademiska år.

Ansökningsomgång 3 (Restplatsomgång, april-maj) med restplatser inom och utanför Europa från ansökningsomgång 1 samt 2. Endast för utbytesstudier för våren under nästkommande akademiska år. 

International Office

International Office jobbar med inresande och utresande utbytesstudenter. Vi har det adminstrativa ansvaret för utbytesprocessen och är till för dig som vill åka utomlands via något av Linnéuniversitetets utbytesavtal.

International Office är ditt administrativa stöd under ansökningsprocessen och sköter all kontakt med värdlärosätet dit du är nominerad.

Du har även ett akademiskt stöd under ansökningsprocessen. Det skiljer mellan fakulteterna vem eller vilka som är detta stöd. Det kan vara din programansvarige, kursansvarige och/eller den internationella koordinatorn vid fakulteten. De hjälper dig med kursval och godkännande av studieplan.

Besök oss

I Kalmar finns vi på Falken, första våningen. För att boka besök vänligen skicka ett epost till outexchange@lnu.se.

I Växjö finns vi i H-husets på Studerandeavdelningen. Besöktider: måndag till torsdag 12.00-14.00 under terminstider.

Kontakta oss på outexchange@lnu.se
Följ oss på Facebook