Studenter vid hamnen i Kalmar

Studera utomlands

Som student vid Linnéuniversitetet finns det stora möjligheter till utbytesstudier. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som Linnéuniversitetet har utbytesavtal med.

Utbytesstudier

Information

Nu är ansökningsomgång 2 öppen! Ansökningsomgång 2 innefattar platser inom Europa för höstterminen 2018 och vårterminen 2019 samt restplatser från ansökningsomgång 1. Du hittar mer information om ansökan samt ansökningsmaterial under fliken "Ansökan". 

Sista ansökningsdag för ansökningsomgång 2 är den 15 februari 2018 klockan 13.00.  

Informationsmöten i samband med ansökningsomgång 2:
Växjö

24 Januari
Var: Weber
När: 12.00-13.00

31 Januari
Var: Weber
När: 12.00 -13.00

7 Februari
Var: Weber
När: 12.00-13.00

Kalmar

31 Januari
Var: Hörsalen, Falken
När: 12.00-13.00

Hör av er till Outexchange@lnu.se om du har några frågor eller vill boka ett möte. 

Ansökan

Var vänlig skicka in din ansökan för utbytesstudier senast den 15 februari klockan 13.00, 2018. Notera att vi inte godkänner några sena ansökningar, oavsett anledning. Information om ansökan samt alla ansökningshandlingar hittar du nedan. 

Ansökan görs online. I onlineformuläret är det obligatorisk att bifoga ett Academic Statement. När du har börjat fylla i onlineformuläret kan du inte spara och senare gå tillbaka. Du måste göra klart onlineformuläret direkt. Därför ska du förbereda ditt Academic Statement så att detta är klart när du gör onlineformuläret. Observera att Academic statement- filen måste sparas på datorn och sedan öppas i en PDF-läsare för att kunna fylla i den (inte i en webbläsare).

Frivilligt att bifoga i onlineformuläret:

 • Betyg från studier vid andra svenska högskolor/universitet (frivilligt)
 • Du har möjlighet att bifoga betyg från andra svenska universitet och högskolor. Notera dock att poäng från studier vid andra lärosäten enbart tas i beaktande när studenter har lika rangordningspoäng baserat på studiemeriterna från Lnu.
 • Ev intyg vid åberopande av dispens (Se Vem får söka)

Ytterligare information kring ansökan

 • Sena och icke kompletta ansökningar accepteras inte.
 • Om du skickar in flera ansökningar i samma ansökningsomgång kommer den senast inskickade att registreras. Det är möjligt att ansöka tillsammans med en annan student. Man rangordnas då efter den sämst rangordnade studenten, och man placeras endast om båda kan tilldelas en plats till samma värdlärosäte. Observera att båda studenterna måste ange i sina ansökningar att de söker tillsammans med den andra studenten.

 

 

Bedöm dina språkkunskaper

Lista över USAC platser för sommar och höst 2018 samt våren 2019

 

Vem får söka?

Vad krävs för att söka en utbytesplats?

 

 

Utanför Europa

Inom Europa

Restplatser

Deadline:

15 November, 2017 kl. 13.00

15 Februari, 2018 kl 13.00

10 Maj, 2018 kl 13.00

När du söker ska du vara:

Registrerad på program eller kurs vid Lnu. Eller antagen på program eller kurs vid Lnu med godkänt studieuppehåll.

Registrerad på program eller kurs vid Lnu. Eller antagen på program eller kurs vid Lnu med godkänt studieuppehåll.

Registrerad på program eller kurs vid Lnu. Eller antagen på program eller kurs vid Lnu med godkänt studieuppehåll.

Poängkrav (från Lnu) om du har läst mer än ett år vid Lnu:

15 hp från ht17 eller 30 hp från ht17+vt17

22.5 hp från 17/18 eller 30 hp från ht17+vt17

30 hp från 17/18

Poängkrav (från Lnu) om du är förstaårsstudent:

7.5 hp från ht17

15 hp från 17/18

30 hp från 17/18

Poängkrav (från Lnu) om du har studieuppehåll eller är på utbyte:

15 hp den senast registrerade terminen eller 30 hp från de två senaste registrerade terminerna.

15 hp den senast registrerade terminen eller 30 hp från de två senaste registrerade terminerna.

 

Rangordningskategori II:

Studenter som inte når upp till poängkravet, men som har minst 7,5 hp från Linnéuniversitetet ansökningsläsåret fram till 15 november får söka, men rangordnas efter studenter som uppfyller grundkravet.

Studenter som inte når upp till ovan poängkrav men som har minst 15 hp från Lnu ansökningsläsåret fram till 15 februari.

 

 

 • Alla poängkrav gäller vid datum för deadline för respektive ansökan
 • Har du ett lägre studieåtagande än heltid tas hänsyn till detta.

Vem får platsen?

Många av universitetets utbytesplatser är väldigt populära vilket innebär att en rangordning av alla sökanden måste göras. Alla ansökningar som uppfyller kraven för ansökan rangordnas efter studieprestation. Bedömning görs baserat på:

 • Genomströmning dvs. antal avklarade högskolepoäng (hp) i relation till det antal högskolepoäng du har varit registrerad på.
 • Betyg dvs. antal högskolepoäng med betyget VG utav antal högskolepoäng där VG har varit möjligt. Om man ej har kunnat få VG på någon av sina kurser multipliceras genomströmningspoängen med 1.5 som kompensation.
 • För ansökan vägs även totalt antal högskolepoäng (från 16 upp till 90 hp) vid Linneuniversitetet in i bedömningen.
 • Vid lika rangordningspoäng rangordnas studenten efter totalt antal akademiska poäng. Studenter har rätt att lämna in betygshandlingar med poäng tagna vid andra svenska lärosäten. Högskolepoäng från andra lärosäten räknas förutsatt attt de inte har tillgodoräknats vid Lnu.
 • Vid lika även efter detta sker lottning.

Utefter dessa bedömningskriterier räknas en totalpoäng fram och därefter görs en rangordningslista för alla sökanden i fallande ordning.

Placering till utbytesplatserna görs i enlighet med rangordningslistan. Placeringssbesked skickas ut via e-post samt ett meddelande via sms. Du måste svara på detta erbjudande inom tre arbetsdagar.

För att få åka till värdlärosätet måste särskilda poängkrav vara uppfyllda. Om du inte uppfyller poängkraven är du inte behörig att åka på utbytesstudier den aktuella terminen och din ansökan kommer att strykas.

                     

Utanför Europa                     

Inom Europa

Restplatsomgången

Registreringskrav

Registrerad vid Lnu på minst halvtidsstudier (15 hp) terminen som föregår utbytet.

Poängkrav (från Lnu) om du har läst mer än ett år vid Lnu.

45 hp totalt från Lnu varav minst 15 hp från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 15 februari 2018.

30 hp totalt från Lnu från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 15 april 2018.

Ej tillämpbart eftersom dessa platser endast är för vårterminen.

Poängkrav (från Lnu) om du är förstaårsstudent eller tillhör rangordningskategori II.

22.5 hp totalt från Lnu från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 15 februari 2018.

30 hp totalt från Lnu från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 15 april 2018.

Ej tillämpbart eftersom dessa platser endast är för vårterminen.

Utbytesstudier under vårterminen.

45 hp totalt från Lnu från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 30 juni 2018.

45 hp totalt från Lnu från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 30 juni 2018.

45 hp totalt från Lnu från läsåret 2017/2018 inrapporterade den 30 juni 2018.

 • Studenter som ska åka på utbytesstudier under vårterminen men som inte når upp till poängkravet den 30 juni kan få villkorligt godkänt att behålla sin plats. De har då fram till höstterminens start på sig att nå upp till poängkravet. 
 • Dispens kan ges till studenter som studerar utomlands genom Lnu under läsåret 2017/2018 samt studenter som har studieuppehåll. Individuella prövningar görs då.

För att bli antagen av värdlärosätet måste du även uppfylla deras antagsningskrav.

Mer om att åka på utbyte

Utbytesstudier innebär att du:

 • Inte betalar terminsavgifter under utbytet.
 • Att dina poäng tillgodoräknas vid Linnéuniversitetet och därmed blir en del av din utbildning här hos oss.

Det finns tre ansökningsomgångar per läsår:

 • Ansökan om utbytesplatser utanför Europa (deadline slutet av november/början av december varje år)
 • Ansökan om utbytesplatser inom Europa (deadline slutet av januari/början av februari varje år)
 • Restplatsansökan (alla kvarvarande platser för nästkommande vår) slutet av maj/början av juni.

När det finns en ansökningsomgång som är öppen hittar du menyn "Ansökan". Där finns

 • Det onlineformulär du ska fylla i
 • Academic Statement som är obligatoriskt att bifoga till ansökan
 • Aktuella platser som går att söka i ansökningsomgången

För att få en idé om de länder och lärosäten med vilka vi har avtal, se vår lista över internationella partners. Observera att det inte finns möjlighet till studentutbyte via alla avtal! Aktuella platser tillgängliga för utbytesstudier publiceras första veckan i november.

Platser utanför Europa

Listan över tillgängliga platser utanför Europa finns här.

Du kan välja att söka en utbyteplats vid ett universitet där vi har ett samarbetsavtal. Majoriteten av dessa är universitetsövergripande och kan sökas av alla studenter vid Linnéuniversitetet. Då gäller din ansökan det specifika universitetet. Du kan också välja att söka en utbytesplats genom något av de konsortier vi är medlemmar i. Du söker då inte till ett specifikt universitet vid ansökan till oss utan om en utbytesplats till något av de universitet som är anslutna till konsortiet. Om du sedan får en utbytesplats får du då söka till de universitet inom konsortiet som du är intresserad av. Ange ett av fölajnde konsortier som ett av dina alternativ i din ansökan: 

ISEP – The International Student Exchange Program

ISEP är ett nätverk som omfattar cirka 140 universitet i USA samt cirka 200 i resten av världen. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. Tillgängliga lärosäten genom ISEP hittar du på ISEP:s hemsida, under directory of universities.

Grundtanken med ISEP är att det inte ska kosta vare sig mer eller mindre att studera i ett annat land. Kostnaden baseras på vad det skulle ha kostat att läsa vid sitt hemuniversitet. För studenter vid Linnéuniversitetet är denna summa 32.000 kronor per termin (motsvarar kostnad för boende och mat). Denna summa betalas in till Linnéuniversitetet vid början av din utbytestermin. När du anländer till ditt värduniversitet är alltså mat och husrum redan betalt.

Ansökningsprocessen för ISEP är omfattande och ibland krävs TOEFL, Test of English as a Foreign Language. När du gör din ansökan till ISEP tillkommer en anmälningsavgift på USD 395. Placeringen görs av ISEP:s huvudkontor i USA. När du har blivit placerad kommer du också att bli ombedd att betala en ISEP-försäkring.

De extra kostnader du kan räkna med som ISEP student är alltså för anmälningsavgift och försäkring. Observera att kostnaderna kan komma att förändras.

Var noga med att kontrollera vilka språkkunskaper du behöver för att kunna studera vid de lärosäten som du är intresserad av. Viktigt att tänka på när det gäller länder/lärostäen utanför USA är att inte alla har undervisning på engelska inom alla sina ämnen.

USAC – University Studies Abroad Consortium

Konsortiet USAC ger dig möjligheter att åka till regioner som inte täcks av våra samarbetsavtal eller ISEP konsoritet, såsom exempelvis Brasilien, Chile, Costa Rica, Indien, Kina, Thailand. Det du framförallt studerar vid dessa lärosäten är inriktat på kultur och språk. Mer information finns på USACs hemsida www.usac.unr.edu. Observera att det inte är möjligt att resa till alla länder angivna på hemsidan, utan de platser som är angivna här är de som studenter från Linnéuniversitetet får åka till.

Platser inom Europa

Notera att avtalen inom Europa är skrivna inom specifika ämnen och därmed är platserna sökbara för de studenter som studerar ämnet. Avtal inom design är alltså sökbara för studenter som studerar design.

Platslista Europa 2016/2017
Listan över tillgängliga platase inom Europa finns här.

Förklarande och förtydligande information om avtalen inom Europa:

Erasmus

Många utbytesavtal inom Europa är skrivna inom Erasmusprogrammet, vilket är ett EU-finansierat program. Dessa avtal är skrivna inom ett specifikt ämnesområdet. Det är viktigt att du söker en plats vid ett lärosäte där vi har avtal om att utbyta studenter inom ditt ämnesområde.

Ett krav inom Erasmus är att du bedriver heltidsstudier vid värdlärosätet under ditt utbyte.

Kursutbud på engelska är inte en garanti i länder där engelska inte är modersmålet. Det är väldigt viktigt att du noga undersöker detta innan du söker.

Som Erasmusstudent är du berättigad ett stipendium. Beloppet är ett dagsbelopp på 10,50-12,50 euro. Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att söka extra stipendier för merkostnader i samband med utlandsstudierna. Du får mer information om stipendiet om du tilldelats en Erasmusplats.

Nordplus

Nordplus är ett program för att främja utbytet av studenter och lärare mellan nordiska lärosäten. Programmet bygger på ämnesnätverk och på Linnéuniversitetet finns ämnesnätverk inom exempelvis socialt arbete, vårdvetenskap och lärarutbildning.
Som Nordplusstudent finns möjlighet att få ett stipendium på högst 200 euro/månad. I vissa fall delas även ett resebidrag ut som varierar beroende på studieort. Stipendiet delas ut av oss på International Office. Information kommer när du har fått en utbytesplats inom Nordplus.
Konsortier (i ansökan till oss anger du något av nedan konsortier som ett av dina alternativ):

ISEP – The International Student Exchange Program

ISEP är ett nätverk som omfattar cirka 140 universitet i USA samt cirka 200 i resten av världen. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. Tillgängliga lärosäten genom ISEP hittar du på ISEP:s hemsida, under directory of universities.

Grundtanken med ISEP är att det inte ska kosta vare sig mer eller mindre att studera i ett annat land. Kostnaden baseras på vad det skulle ha kostat att läsa vid sitt hemuniversitet. För studenter vid Linnéuniversitetet är denna summa 32.000 kronor per termin (motsvarar kostnad för boende och mat). Denna summa betalas in till Linnéuniversitetet vid början av din utbytestermin. När du anländer till ditt värduniversitet är alltså mat och husrum redan betalt.

Ansökningsprocessen för ISEP är omfattande och ibland krävs TOEFL, Test of English as a Foreign Language. När du gör din ansökan till ISEP tillkommer en anmälningsavgift på USD 395. Placeringen görs av ISEP:s huvudkontor i USA. När du har blivit placerad kommer du också att bli ombedd att betala en ISEP-försäkring.

De extra kostnader du kan räkna med som ISEP student är alltså för anmälningsavgift och försäkring. Observera att kostnaderna kan komma att förändras.

Var noga med att kontrollera vilka språkkunskaper du behöver för att kunna studera vid de lärosäten som du är intresserad av. Viktigt att tänka på när det gäller länder/lärostäen utanför USA är att inte alla har undervisning på engelska inom alla sina ämnen.

USAC – University Studies Abroad Consortium

Konsortiet USAC ger dig möjligheter att åka till regioner som inte täcks av våra samarbetsavtal eller ISEP konsoritet, såsom exempelvis Brasilien, Chile, Costa Rica, Indien, Kina, Thailand. Det du framförallt studerar vid dessa lärosäten är inriktat på kultur och språk. Mer information finns på USACs hemsida www.usac.unr.edu. Observera att det inte är möjligt att resa till alla länder angivna på hemsidan, utan de platser som är angivna här är de som studenter från Linnéuniversitetet får åka till.

 

Hur söker jag

Ansökan om en utbytesplats görs via ett onlineformulär. Detta onlineformulär är bara tillgänligt när vi har en ansökningsomgång öppen se ovan under Ansökan.

Vem får platsen?

Många av universitetets utbytesplatser är väldigt populära vilket innebär att en rangordning av alla sökanden måste göras. Alla ansökningar som uppfyller kraven för ansökan rangordnas efter studieprestation. Bedömning görs baserat på:

 • Genomströmning dvs. antal avklarade högskolepoäng (hp) i relation till det antal högskolepoäng du har varit registrerad på.
 • Betyg dvs. antal högskolepoäng med betyget VG utav antal högskolepoäng där VG har varit möjligt. Om man ej har kunnat få VG på någon av sina kurser multipliceras genomströmningspoängen med 1.5 som kompensation.
 • För ansökan till platser utanför Europa vägs även totalt antal högskolepoäng (från 16 upp till 90 hp) vid Linneuniversitetet in i bedömningen.
 • Vid lika rangordningspoäng rangordnas studenten efter totalt antal akademiska poäng. Studenter har rätt att lämna in betygshandlingar med poäng tagna vid andra svenska lärosäten. Högskolepoäng från andra lärosäten räknas förutsatt attt de inte har tillgodoräknats vid Lnu.
 • Vid lika även efter detta sker lottning.
 • Utefter dessa bedömningskriterier räknas en totalpoäng fram och därefter görs en rangordningslista för alla sökanden i fallande ordning.

Placering till utbytesplatserna görs i enlighet med rangordningslistan. Placeringssbesked skickas ut via e-post samt ett meddelande via sms. Du måste svara på detta erbjudande inom tre arbetsdagar.

För att få åka till värdlärosätet måste särskilda poängkrav vara uppfyllda. Läs mer om dessa poängkrav. Om du inte uppfyller poängkraven är du inte behörig att åka på utbytesstudier den aktuella terminen och din ansökan kommer att strykas.

För att bli antagen av värdlärosätet måste du även uppfylla deras antagsningskrav.

Språkkrav

För att söka en utbytesplats via Linnéuniversitetet krävs inga språktester. Däremot kan det krävas språktester av värdlärosätena.

Utanför Europa är TOEFL, Test of English as a Foreign Language, ett krav för att få läsa vid många amerikanska ISEP-universitet samt en del av våra systeruniversitet i USA. Testet är giltigt i två år. Se TOEFLs hemsida för mer information.

Det kan också förekomma att andra krav gällande språkkunskaper ställs. Flertalet av våra partneruniversitet i Australien kräver t.ex. att man har minst VG eller motsvarande i engelska A eller B från gymnasiet. Har man inte detta kan man istället göra ett TOEFL-test eller ett IELTS-test.

Det är även många universitet i Asien som kräver språktest eller intyg på språkkunskaper. Ibland räcker det att International Office skriver ett generellt intyg, men om detta inte är tillräckligt måste du hitta en språklärare eller liknande som kan intyga dina språkkunskaper alternativt göra något av ovan nämnda språktester.

I platslistan över tillgängliga platser utanför Europa så hittar du specifik information om vad som gäller för de olika värdlärosätena (observera att detta gäller med reservation för ändring). Det kan hända att det krävs språktest även för ett värdlärosäte där detta inte framgått i platslistan. Detta får ni i såfall information om i samband med att du får ansökningshandlingarna till ditt värduniversitet.

Studenter med funktionsnedsättning

Många studenter med funktionsnedsättning åker på utbyte och man kan då få särskilt stöd under utbytesstudierna. Linnéuniversitetet betalar för det stöd du behöver för att bedriva dina studier vid det utländska universitetet.

Viktigt är dock att du kontaktar samordnaren för studenter med funktionsnedsättning vid Linnéuniversitetet om du funderar på utbytesstudier så att du tillsammans med samordnaren kan diskutera vilka länder som skulle passa dig bäst med hänsyn till din funktionsnedsättning. I många länder kan det finnas mer du behöver planera och tänka på för att få dina studier och ditt vardagsliv att fungera än vad det gör i Sverige. Kontakta samordnaren för ett möte innan du ansöker om en utbytesplats.

Kontakta Linnéuniversitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning för mer information.

Tillsammans med samordnaren gör du en stödinsatsplan utifrån de unika förutsättningar som finns i det land du är intresserad av att åka till. Generellt sett är det enklast för studenter med funktionsnedsättning att åka till anglosaxiska och nordiska länder men det beror mycket på din funktionsnedsättning och vilket slags stöd du behöver.

Åker du till ett nordiskt universitet genom Nordplus eller ett europeiskt universitet genom Erasmus kan du också söka mobilitetsmedel för att täcka de eventuella merkostnader som uppstår p g a din funktionsnedsättning som t ex transportkostnader och sjukgymnastkostnader. Summan du kan få varierar beroende på vilka slags merkostnader du beräknar kommer uppstå.

Är du intresserad av att åka till ett universitet i Belgien, Irland, Nederländerna eller Österrike kan du också hitta information på Study Abroad Without Limits hemsida. Study Abroad Without Limits länkar studenter med funktionsnedsättning intresserade av utbyte med lokala studenter i utbyteslandet som kan svara på frågor och ge information om hur det är att leva och studera i det aktuella landet om man har en funktionsnedsättning.

När du har fått din plats

Se International Office Powerpoint nedan om Praktisk information inför ditt utbyte. Denna gavs på vår kickoff "Getting ready to go".

Powerpoint för Praktisk information

När du är nominerad till en utbytesplats och tackar ja till din plats kommer du att få ansökningsinstruktioner från oss eller direkt från värdlärosätet. Det är en del av den praktiska processen att göra denna ansökan till värdlärosätet.

Du kommer att bli kallad till ett informationsmöte med praktisk information inför utbytet. Observera att det är värdlärosätet som gör den slutgiltiga antagningen. Innan denna är du alltså inte garanterad en plats, men det är väldigt sällsynt att värdlärosätet inte antar nominerade studenter.

Observera också att du måste uppfylla poängkravet för att få åka på ditt utbyte. Läs mer om registrerings- och poängkrav för att få åka på ditt utbyte under rubriken "Vem får söka?" ovan.

Mot slutet av varje termin bjuder International Office in dig ett socialt event med inslag av praktisk och interkulturell information. Inbjudan kommer från International Office.

Studiemedel

Från och med 1 juli 2015 inför CSN nya regler för studiemedel. Läs mer om detta och studiemedel under utbytesstudier på CSN:s webbplats. Precis som för studier i Sverige måste du ansöka om studiemedel för din utbytestermin/år. Du ansvarar själv för att din studiemedelsansökan och kompletterande dokument når CSN i tid.

Du behöver inte fylla i en blankett om intyg på att du är utbytesstudent då vi registrerar ditt utbyte i Ladok, vilket CSN kan se. 

Även om du bara ska åka på utbyte under höstterminen bör du söka studiemedel för vårterminens studier i Sverige samtidigt, förutsatt att du tänker studera vidare. Anledningen till detta är att om du söker studiemedel för båda terminerna samtidigt beviljas du lån och bidrag för hela året.

Observera att eventuella frågor om studiemedel för utbytesstudier måste ställas till CSN direkt och inte till International Office.

Försäkringar

Studenter som deltar i Linnéuniversitetets utbytesprogram försäkras under utbytet av Kammarkollegiets Student UT-försäkring. Denna försäkring är kostnadsfri. Försäkringsvillkor hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Du avgör själv om denna försäkring är heltäckande för dina behov eller om du behöver komplettera med annan försäkring.

Student UT-försäkringen gäller under dina studier vid värduniversitetet samt två veckor före och två veckor efter studiernas början respektive slut. Den gäller endast i ditt värdland samt under direkt resa mellan landet och Sverige. Det betyder att du måste köpa en tilläggsförsäkring om du kommer att resa utanför ditt värdland t ex under helger och lov eller om du vill resa till andra länder i närheten av ditt värdland innan eller efter ditt utbyte. Vill du resa till ditt värdland tidigare än två veckor före studiernas början eller stanna längre än två veckor efter att ditt utbyte avslutats måste du också köpa en tilläggsförsäkring.

Vissa universitet och utbytesprogram kräver att du tecknar en speciell försäkring. Detta gäller speciellt lärosäten i Kanada, USA och Japan, men även vissa andra länder/lärosäten.

Hälso- och sjukvård

EU-länder

Om du ska studera i ett annat EU/EES-land eller Schweiz ska du beställa det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, från Försäkringskassan. EU-kortet ger dig rätt till nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till värdlandets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar då de patientavgifter som landets egna invånare betalar. Vilken slags vård som ingår kan variera från land till land och vanligtvis är inte alla läkare och klinker anslutna till den allmänna försäkringen. När du kommer på plats bör du ta reda på om du måste göra något mer för att du ska få denna service.

Länder utanför EU

För länder utanför EU gäller vanligen att Sverige inte har något försäkringsavtal med det landet och även om ett sådant finns kan det finnas begränsningar i vad som innefattas av försäkringsavtalet. Kontakta Försäkringskassan för fullständig information om eventuellt avtal med det land du ska studera i, men räkna med att du behöver en egen försäkring.

Språkstöd (Online Linguistic Support)

EU Kommissionen har sedan hösten 2014 inrättat ett språkstöd för Erasmus+ studenter, så kallat Online Linguistic Support (OLS).

För att få ditt Erasmus+ stipendium utbetalt är det ett krav att du genomför två språktest. International Office återkommer med individuell information till dig när det är dags att göra ditt första språktest.

Språktest

Språkstödet innebär att du gör ett språktest före och efter din utbytestermin. Du kommer att få ett mail från OLS med länk till språktestet. När du kommer in i språktestet ska du själv först redigera din profil och bland annat skriva in datumen för din utbytestermin. Det andra språktestet kommer sedan när slutdatum för din utbytestermin har passerat. Var noga med att ange rätt datum för dina utbytesstudier.

Om du vid det första språktestet hamnar på en lägre nivå än rekommenderat erbjuds du att göra en språkkurs som ges helt online.

Språktestet görs på det språk du huvdsakligen ska studera på vid värduniversitetet. Testet tar cirka 30 minuter och när du är klar kommer du att få besked om vilken nivå du hamnar på enligt den europeiska referensramen (A1-C2). Du får alltså inget poängresultat eftersom testet anpassar nivån efter dina svar, dvs. kontinuerlig progression. Ditt resultat kommer att skickas till Linnéuniversitetet, men kommer inte på något sätt att påverka dina utbytesstudier.

Detta språkstöd ges i dagsläget till studenter som ska studera på något av de sex officiella EU-språken (engelska, tyska, franska, spanska, italienska och holländska).

Språkkurs

Efter språktestet, om du är intresserad, finns det möjlighet att delta i en nivåanpassad språkkurs online. Språkkursena är lärarledda med 1-6 personer/grupp och fokuserar framförallt på läs- och hörförståelse.

Erasmus+ stipendium

Som Erasmus+ student tilldelas du ett stipendium förutsatt att du uppfyller nedanstående grundkrav:

Att du studerar minst tre månader vid ditt värduniversitet (om det inte är så att den officiella terminen vid ditt värduniversitet är kortare än tre månader då även detta godkänns).
Att de kurser du läser under utbytesterminen kan tillgodoräknas in i din examen vid Linnéuniversitetet. Detta regleras genom ditt Learning Agreement som du ska skriva tillsammans med din akademiska kontaktperson vid Linnéuniversitetet och som sedan ska skickas till ditt värduniversitet för godkännande.
För att få Erasmus+stipendiet förbinder du dig dessutom att följa de villkor som ställts upp för Erasmus+studenter, dina rättigheter och skyldigheter kan du läsa om i Erasmus Student Charter.

Ansök om utbetalning av stipendiet

Utbetalningen av Erasmus+stipendiet sker i två utbetalningar. Den första utbetalningen görs när du har anlänt till värduniversitetet och fullgjort:

 • Språktest 1 - läs mer om språktest och språkstöd inom Erasmus+
 • Learning Agreement
 • Stipendieavtal (Grant Agreement)

Den andra utbetalningen görs efter ditt utbyte när du har fullgjort:

 • Språktest 2 - läs mer om språktest och språkstöd inom Erasmus+
 • Utvärdering. Denna genereras från EU-kommissionen databas och kommer från adressen "Replies will be disregarded". Den skickas automatiskt till dig när slutdatum för din utbytestermin (enligt ditt Certificate of Arrival) har passerat.
 • Certificate of Departure (CoD). Även detta certificate ska du få underskrivet av ditt värduniversitet när ditt utbyte avslutas. Det bekräftar ditt exakta slutdatum.

Storlek på stipendiet

Stipendiet beräknas utifrån nationellt satta dagsbelopp. Dagsbeloppen kan du se i tabellen nedan. Dagarna beräknas utifrån ditt Certificate of Arrival och ett Certificate of Departure, som bekräftar start- och slutdatum.

Studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att söka extra stipendier för merkostnader i samband med utlandsstudierna.

Nationella stipendienivå (dagsbelopp)

 • 12,50 euro: Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike 
 • 10,50 euro: Belgien, Cypern, Grekland, Island, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland
 • 10,50 euro: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Ungern 

Nordplusstipendium – om du reser som utbytesstudent inom Norden

Som Nordplusstudent finns möjlighet att få ett stipendium på 200 EUR/studiemånad. I vissa fall delas även ett resebidrag ut, storleken på resebidraget varierar beroende på värdland. Stipendiet delas ut från respektive Nordplusnätverk. Detta betyder att det totala stipendiebeloppet kan variera beroende på nätverkets riktlinjer. Information och stipendieansökan tillhandahålls av respektive nätverk efter att man har blivit nominerad till en utbytesplats.

Din kontaktperson för nätverket kan ge ytterligare information om respektive nätverks riktlinjer.

Nordlys – ett Nordplusnätverk

Studenter som har blivit nominerad till en utbytesplats inom Nordlysnätverket kommer att få Nordplusstipendiet från international office. Ett stipendieavtal tillsammans med information om utbetalning samt stipendiebeloppet kommer att skickas ut via e-post terminen före utbytet.

För dig som är på utbyte just nu

Vid ankomst

 • Om du inte har fått ditt Learning Agreement underskrivet se till att få detta gjort. Skicka till outexchange@lnu.se
 • Om ditt ursprungliga kursval ändras skall du kontakta den person som skrev under ditt Learning Agreement/Study Plan. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta oss på International Office. Ändringarna ska godkännas av Linnéuniversitetet så att kursvalet med säkerhet kan tillgodoräknas vid hemkomst.

Under utbytet

 • Var en god ambassadör för Linnéuniversitetet och för Sverige!
 • Behöver du informationsmaterial om Linnéuniversitetet kontakta oss på outexchange@lnu.se
 • Håll gärna kontakten med oss på International Office, via outexchange@lnu.se
 • Om du vill förlänga ditt utbyte är detta endast möjligt om du är på utbyte under höstterminen. Kontakta oss på International Office, för att undersöka möjligheten till förlängning.

Före hemresa

 • Om möjligt, be att få med dig dina betyg (transcript of records). Om betygen inte är klara, kommer dessa att skickas antingen direkt till dig eller till International Office.
 • Få ditt Certificate of Departure underskrivet av värduniversitetet.

Vid hemkomst

Tillgodoräkning av kurser

Vid hemkomst är det ditt ansvar att ansöka om tilllgodoräkning av dina utlandsstudier. Denna ansökan lämnas till din fakultet tillsammans med en kopia på dina betyg från värdlärosätet. Hur ansökan ser ut kan variera mellan fakulteterna, så kontakta din programansvarig/kursansvarig för information.

Om du inte fick med dig dina betyg vid avresa från värdlärosätet, kommer dessa att skickas antingen direkt till dig eller till oss på International Office. Om vi mottar dina betyg kommer vi att kontakta dig.

Utvärdering/reserapport

För Erasmusstipendiater är det obligatoriskt att göra en utvärdering/reserapport efter utbytet. Du kontaktas av oss om du är berörd.

Check-in Europe

Detta är ettt nätverk för alla som har erfarenheter av Erasmusutbyte. Läs mer om nätverket och checka in här: www.garagerasmus.org.

International Office

International Office jobbar med inresande och utresande utbytesstudenter. Vi har det adminstrativa ansvaret för utbytesprocessen och är till för dig som vill åka utomlands via något av Linnéuniversitetets utbytesavtal.

International Office är ditt administrativa stöd under ansökningsprocessen och sköter all kontakt med värdlärosätet dit du är nominerad.

Du har även ett akademiskt stöd under ansökningsprocessen. Det skiljer mellan fakulteterna vem eller vilka som är detta stöd. Det kan vara din programansvarige, kursansvarige och/eller den internationella koordinatorn vid fakulteten. De hjälper dig med kursval och godkännande av studieplan.


Besök oss

I Kalmar finns vi på Falken, första våningen. För att boka besök vänligen skicka ett epost till outexchange@lnu.se.

I Växjö finns vi i H-husets på Studerandeavdelningen. Besöktider: måndag till torsdag 12.00-14.00 under terminstider.

Kontakta oss på outexchange@lnu.se
Följ oss på Facebook