Studenter vid hamnen i Kalmar

Studera utomlands

Som student vid Linnéuniversitetet finns det stora möjligheter till utbytesstudier. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som Linnéuniversitetet har utbytesavtal med.

Utbytesstudier


Information

Är du nyfiken på att åka på utbytesstudier? 

Ansökan är öppen, ansökningsomgången avser platser för hösten 2019 samt våren 2020 utanför Europa. Du hittar mer information om ansökan under fliken "Ansökan".

Sista ansökningsdag för ansökningsomgång 1 är 15 november, 2018 klockan 13.00. 

Du varmt välkommen att boka in ett möte ifall du har några frågor om utbytesstudier. Vänligen kontakta oss på Outexchange@lnu.se för mötesbokning eller vid frågor. Vi erbjuder även informationspass om ansökan. Se informationen nedan om när och var vi erbjuder informationspass i samband med ansökningsomgång 1. 

Informationspass

10 Oktober (I samband med International Day, Växjö.)

Pass 1 (Är på engelska):
Sal: Wicksell
Tid: 09.00-10.00

Pass 2: 
Sal: Myrdal
Tid: 13.45-14.45

11 Oktober (I samband med International Day, Kalmar.)

Pass 1:
Sal: Ny203
Tid: 10.15-11.15

Pass 2 (Är på engelska):
Sal: Ny200
Tid: 13.45-14.45

17 Oktober (Växjö)
Sal: K1081
Tid: 12.00-13.00

24 Oktober (Växjö och Kalmar)
Sal: Weber (Växjö) och Hörsalen Falken (Kalmar)
Tid: 12.00-13.00

31 Oktober (Växjö)
Sal: Weber
Tid: 12.00-13.00

7 November 
OBS: Detta pass är ett Webinarie. Länk till webinariet kommer cirka en vecka innan informationspasset börjar. Detta pass är på engelska). 
Tid: 12.00-13.00

Ansökningsomgångar under ett akademiskt år
 

Ansökningsomgång 1 med platser utanför Europa (oktober-november). För utbytesstudier under hösten och våren för nästkommande akademiska år utanför Europa.

Ansökningsomgång 2 med platser inom Europa samt restplatser från ansökningsomgång 1 (januari-februari). För utbytesstudier under hösten och våren för nästkommande akademiska år.

Ansökningsomgång 3 (Restplatsomgång, april-maj) med restplatser inom och utanför Europa från ansökningsomgång 1 samt 2. Endast för utbytesstudier för våren under nästkommande akademiska år. 

International Office

International Office jobbar med inresande och utresande utbytesstudenter. Vi har det adminstrativa ansvaret för utbytesprocessen och är till för dig som vill åka utomlands via något av Linnéuniversitetets utbytesavtal.

International Office är ditt administrativa stöd under ansökningsprocessen och sköter all kontakt med värdlärosätet dit du är nominerad.

Du har även ett akademiskt stöd under ansökningsprocessen. Det skiljer mellan fakulteterna vem eller vilka som är detta stöd. Det kan vara din programansvarige, kursansvarige och/eller den internationella koordinatorn vid fakulteten. De hjälper dig med kursval och godkännande av studieplan.

Besök oss

I Kalmar finns vi på Falken, första våningen. För att boka besök vänligen skicka ett epost till outexchange@lnu.se.

I Växjö finns vi i H-husets på Studerandeavdelningen. Besöktider: måndag till torsdag 12.00-14.00 under terminstider.

Kontakta oss på outexchange@lnu.se
Följ oss på Facebook