Summer university

Internationella möjligheter på hemmaplan

Bli buddy/mentor åt utländsk student

Internationella studenter som ska läsa vid Linnéuniversitetet kan anmäla sitt intresse för att bli matchad med en lokal student som då blir buddy/mentor åt den utländska studenten. Verksamheten främjar integration mellan svenska och utländska studenter och bidrar till att studenterna får en bra start i sitt nya hemland. Som buddy/mentor får du möjlighet att lära känna en annan kultur, hjälpa en student tillrätta, öva språk men framförallt lära dig något nytt. Verksamheten garanterar dig kontakter med trevliga människor och kan kanske få dig att själv fundera på att plugga eller jobba utomlands? Eller kanske har du redan varit iväg och saknar landet, kulturen eller språket? Att då bli buddy/mentor gör att du slipper längta så mycket. Du finner mer information om möjligheten att bli buddy/mentor på Linnéstudenternas hemsida.